PAM neuvottelee S-pankin työntekijöiden työehdoista

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee Suomen Kaupan Liiton kanssa S-pankin työntekijöiden työehdoista. Neuvotteluista sovittiin kaupan alan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä.

PAM pitää lähtökohtana, että neuvotteluissa sovitaan pankkityötä tai siihen rinnastettavia töitä tekeville vähintään vastaavat palkat ja työehdot, kuin mitä samankaltaisia töitä tekevät työntekijät saavat muissa yrityksissä.

- S-pankin työntekijöiden tulee saada tehtävien vaativuuden mukainen palkka ja työehdot. Ne eivät voi olla erilaiset kuin muissa pankkitoimintaa harjoittavien yritysten vastaavissa tehtävissä, toteaa PAMin 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio.

S-pankki toimii vähittäiskauppaa harjoittavan S-ryhmän sisällä, jossa noudatetaan kaupan alan työehtosopimusta. S-pankki korvasi aikaisemman S-ryhmän säästökassan, koska laki luottolaitostoiminnasta uudistui ja säästökassa ei entisessä muodossa voinut enää toimia. Säästökassojen työntekijöihin noudatettiin kaupan alan työehtosopimusta.

Lisätietoja:
Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 555 0847

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit