PAM on valmis aukioloaikojen selkeyttämiseen

Aukiolosääntelyn muutoksilla on monia ja selviä vaikutuksia paitsi alan työntekijöiden elämään myös koko muuhun yhteiskuntaan. Maan hallitusohjelmassa todetaan, että kauppojen nykyistä aukiolosääntelyä selkeytetään. Hallituksen on selvitettävä ennen selkeyttämistä aukioloaikojen muutosten yhteiskuntavaikutukset, mitä hyvä lainsäädäntötapakin edellyttää. Aukiolojen laajentamisen vaikutuksia esimerkiksi päivähoidon ja julkisen liikenteen tarpeisiin, kaupan rakenteeseen, ympäristöön sekä perheiden elämään ei kuitenkaan ole perusteellisesti arvioitu. Aiemmissa selvityksissä on tyydytty lähinnä kokoamaan eri osapuolten näkemykset yhteen.

Mikäli aukiolosäännöksiä muutetaan, tulee käsittelyyn ottaa kaikki asiaan liittyvät säädökset. Aukioloaikojen muutokset edellyttävät muutoksia työehtosopimuksiin, joista neuvotellaan työnantajapuolen kanssa. Asian laajuus on kaikkiaan sitä luokkaa, että sitä on valmisteltava hallituksen ja kaupan työmarkkinaosapuolten yhteistyössä. Näillä reunaehdoilla liitto on omalta osaltaan valmis keskusteluun ja työhön aukioloaikojen selkeyttämiseksi, linjasi Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajisto päätöslausumassaan perjantaina 9.5. Hotelli Petäyksessä Hattulassa.

PAMin edustajisto käsitteli päätöslausumassaan myös muun muassa työhyvinvointia, työntekijöiden jaksamista, työsuojelupiirien resursseja ja puheita työvoimapulasta. Päätöslausuma kokonaisuudessaan www.pam.fi.

Lisätietoja:
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit