PAMin 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio: Yritysten on kannettava vastuunsa maahanmuuttajista

- Suomi ei ole valmis laajamittaiseen työperäiseen maahanmuuttoon. Siitä ollaan tekemässä liiketoimintaa, jolla aiheutetaan suuria ongelmia maahanmuuttajille itselleen ja samalla koko elinkeinolle, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio majoitus- ja ravitsemisalan Savo-Karjalan kesäpäivillä Mikkelissä maanantaina 4.8.2008.

- Maan hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliitto puhuvat kuitenkin voimakkaasti työperäisen maahanmuuton lisäämisen puolesta. EK näkee siinä ratkaisun pahenevaan palvelualojen työvoimapulaan. Maahanmuuttoa tuetaan sekä lainsäädäntöuudistuksilla että maahanmuuttopoliittisilla toimenpideohjelmilla.

- PAMissa selvittelyssä on kiinalaisten siivoojien tapaus, jossa kymmenet työntekijät ovat joutuneet maksamaan kotimaassaan suuren, 8 000 - 13 000 euron välityspalkkion päästäkseen työskentelemään Suomeen. Käytännössä työntekijä joutuu työskentelemään ainakin kaksi vuotta maksaakseen välityspalkkiota varten otetun lainan takaisin.

- Suomalaiselle välittäjälle he joutuvat puolestaan maksamaan kuukausittain 260 euroa suomen kielen kurssista ja muista mahdollisista kotouttamispalveluista eli asioista, joita työnantajien ja yhteiskunnan kuuluisi hoitaa.

Vuorio pitää jo nykyistä tilannetta ongelmallisena, kun maahanmuuttajatyöntekijöille jää muun muassa helpommin maksamatta erilaiset palkan lisät ja ylityökorvaukset.

- Maahanmuuttajien välityksestä ja työllistämisestä on tullut hyvää mutta kyseenalaista kasvavaa liiketoimintaa. Tilanteen hallitsemattomuutta kuvastaa se, että välityspalkkioista ja niiden kohtuullisuudesta viranomaisilla ei ole olemassa kantaa. Valvontaa vaikeuttaa entisestään työsuojelupiirien valvontaresurssien supistaminen.

- Elinkeinoelämän keskusliiton ja yritysten on otettava suurempi vastuu maahanmuuttajien kohtelusta. On kaksinaismoralistista väittää, ettei yrityksissä tiedetä miten ulkomailla tapahtuneessa rekrytoinnissa on menetelty. Yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluu varmistaa, ettei työntekijöitä hyväksikäytetä rekrytoinneissa, tapahtuipa se Suomessa tai ulkomailla. Rekrytointikustannukset eivät myöskään kuulu työntekijän maksettaviksi. Ilmiön laajetessa myös ongelmat pahenevat ja haittaavat koko elinkeinon kehitystä ja työvoiman saantia.

- Yrityksillä ja yhteiskunnalla on keskeinen vastuu huolehtia tulevasta työvoimatarpeesta. Aikaisemmin on jo moneen kertaan lausuttu, että parasta lääkettä tähän ovat kilpailukykyiset työehdot ja palkat. Ongelmatilanteiden valvonnassa ja selvittämisessä tarvitaan työsuojelupiirejä ja siksi niiden alasajoista pitäisi myös olla uskallusta luopua, esittää Vuorio.

Lisätietoja:
Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 555 0847

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit