PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo: Helsingin suunnittelema terveysasemien käytäntö johtaa työntekijöiden sairausajan palkan menetyksiin

​- Hoitaja-lääkäri-työparimalli, jonka Helsingin kaupunki aikoo ottaa käyttöön terveyskeskuksissaan syyskuun alussa voi johtaa työntekijöiden sairausajan palkan menetyksiin. Useimmissa työehtosopimuksissa sairausajan palkanmaksun edellytyksenä on lääkärintodistus, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Helsingin kaupungin, samoin kuin muidenkin kuntien ja kuntayhtymien tulisi huomioida ohjeita antaessaan työehtosopimusten määräykset, koska työehtosopimus määrää ne ehdot, joilla työntekijä voi saada palkkaa sairauden ajalta. Ongelma syntyy, kun työntekijälle jää terveyskeskuksen ohjeiden takia vaikutelma, että sairausaika olisi palkallinen vaikka käytännössä hän voi jäädä ilman palkkaa.

- PAMissa on hoidettu erimielisyystapauksia, joissa työnantaja on kieltäytynyt maksamasta palkkaa, kun työntekijällä on ollut vain hoitajan antama todistus sairausajasta. Työntekijät joutuvat erittäin hankalaan tilanteeseen, jos terveyskeskukselta ei saa aikaa lääkärille, vaan ainoastaan terveydenhoitajalle, jonka todistuksen perusteella ei saa palkallista sairauslomaa. Työntekijä joutuu silloin menemään omalla kustannuksellaan yksityiselle lääkäriasemalle, toteaa Ylitalo. 

- Tilanne voi johtaa pahimmillaan siihen, että esimerkiksi osa-aikatyöntekijällä todistuksen hankkimiskulut ovat suuremmat kuin työajalta saatu sairausajan palkka.

Vaikka kunnat ovat suositelleet yrityksille löysempää tulkintaa palkanmaksumääräyksistä, työnantajaliitoilla on ollut asiassa hyvin joustamaton asenne.

- PAM esitti edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa mahdollisuutta sairauspoissaoloon omalla ilmoituksella tai terveydenhoitajan todistuksella 1-3 päivää. Muutoksia työehtosopimuksiin on saatu todistuskäytäntöihin, mutta todistusten käyttö on rajattu vain esim. epidemiasairauksiin.

 Lisätietoja:
Jaana Ylitalo, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 588 1170
Seija Virta, työympäristösihteeri, puh. 050 592 2564
Erika Kähärä, työympäristösihteeri, puh. 040 764 5295

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa