PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Elintarvikemyynnin valvonta ei ole riittävää

- Suurissa marketeissa ja tavarataloissa säästetään työvoima-, kuljetus- ja varastointikustannuksia, kun kylmätuotteita myydään etenkin juhlapyhien alla liikkeen normaaleissa tiloissa, liian lämpimissä olosuhteissa, ns. massatuotteina. Päivittäistavarakaupan suurimpia riskejä ovatkin kylmäketjun katkeaminen sekä kylmätuotteiden ja pakasteiden virheellinen varastointi ja esilläpito, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

Julkunen pitää liikkeen normaaleissa myyntitiloissa olevia suuria elintarvikkeiden kylmä- ja pakaste-eriä henkilökunnan terveyttä vaarantavina, kun ne laskevat liikkeiden lämpötilaa ja aiheuttavat vetoisuutta.

- Päivittäistavarakauppojen elintarvikevalvonnassa tarvitaan omavalvonnan lisäksi enemmän viranomaisvalvontaa. Virheellisellä tai lainvastaisella elintarvikkeiden käsittelyllä tai myynnillä saatetaan aiheuttaa kuluttajien terveyden vaarantamisen lisäksi mittavia myynnin menetyksiä ja siten vaarantaa myös alan työllisyyttä. Ruotsissa tapahtunut jauhelihan myyntiä koskeva skandaali ja siitä aiheutunut myynnin romahtaminen on esimerkki epäterveestä kilpailusta ja ylimitoitetuista tulostavoitteista.

- Elintarvike- ja työsuojeluvalvonta ei ole seurannut aukioloaikojen muutoksia, vaan valvonta tehdään edelleen lähes poikkeuksetta vanhan työaikakäytännön mukaan, eli arkisin virka-aikana. Kauppojen ruuhka-aikoina, eli iltaisin, viikonloppuisin ja sunnuntaisin valvontaa suoritetaan harvemmin. Viranomaisvalvonnan pitäisi seurata aikaansa ja kulutustottumuksien muutoksia. Näin varmistettaisiin niin kuluttajien kuin työntekijöidenkin etu ja turvallisuus.

- Elintarvikemyynti ja varsinkin elintarvikkeiden palvelumyynti on osassa marketeista ja tavarataloista ulkoistettu ulkopuoliselle yritykselle. Näiden yritysten tiedot näkyvät harvemmin tuotteen tiedoissa tai markkinoinnissa ja mainonnassa. Elintarvikkeiden myyntiriskien takia kuluttajilla tulisi aina olla tieto siitä, mikä yritys on vastuussa tuotteen myynnistä, sanoo Julkunen, joka oli ennen siirtymistään ammattiliiton tehtäviin työskennellyt 15-vuotta päivittäistavarakaupassa. Hän on koulutukseltaan lihakauppamestari.

Kaarlo Julkunen puhuu Tampereella torstaina 13.12. klo 18.30 palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Paminan syyskokouksessa.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit