PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Hiihtokeskustyöntekijöiden lakko on toteutunut hyvin

Hiihtokeskusten työntekijät ovat lakossa kaikissa muissa keskuksissa paitsi Levillä. Lakko on onnistunut hyvin, vaikka joitakin yksittäisiä rinteitä pidetään avoinna omistajien ja heidän sukulaistensa sekä esimiesten voimin. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen on huolissaan työaikalain noudattamisesta ja rinteiden turvallisuudesta.

- Hiihtokeskusten esimiesten, jotka eivät ole työehtosopimuksen piirissä, työaikoihin ei voida noudattaa jaksotyöaikaa vaan työaikalakia. Pidänkin hyvin todennäköisenä, että työaikalakia rikotaan viikonlopun aikana. On selvää, ettei samalla työvoimalla voida päivisin pitää rinnettä auki ja öisin kunnostaa niitä laskettelukuntoon, sanoo Julkunen. - Olen huolissani siitä, kuinka avoinna olevissa rinteissä huolehditaan turvallisuuden toteutumisesta, kun ammattitaitoinen työvoima on lakossa. Pidänkin edesvastuuttomana, jos turvallisuuden kustannuksella työnantajat pyrkivät rikkomaan työtaistelun, toteaa Julkunen. Lakko alkoi perjantaina 13.11. klo 14.00 ja päättyy maanantaina 16.11. klo 6.00. Lisäksi Rukan alueella ovat tukilakossa muut palvelualojen työntekijät sunnuntaihin 15.11. klo 6.00 saakka. Lisätietoja: Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.