PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Nuorille suunnattujen vuokra-asuntojen tuotantoa lisättävä

- Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet koko 2000-luvun nopeammin kuin ansioiden kehitys. Heikoimmillaan suomalaisten ostovoima suhteessa asuntojen hintoihin oli vuonna 2007. Valtakunnallisesti vuokrien nousu kiihtyi jo viime vuonna ja alkuvuodesta se oli 4,1 prosenttia, kuvaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

- Vaarana onkin, että taloudellisen taantuman aikana kasvavalle joukolle nuoria oma vuokra-asunto jää kustannuksien takia vain haaveeksi. Siksi nuorten asumisen saannin helpottamiseksi ja asumisen kustannusten alentamiseksi on toimittava määrätietoisesti. Pelkästään alkuvuonna oli 37 000 vuokra-asunnon hakijaa pääkaupunkiseudulla. Heistä keskimäärin 40 % oli 18-25-vuotiaita. - Nuorista merkittävä osa työskentelee palvelualoilla. Heille asumisen kannalta ykkösasioita ovat asumistukijärjestelmän parantaminen sekä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ja osaomistusasuntojen helpompi saatavuus. Tukijärjestelmää voidaan parantaa esim. tulorajojen korjaamisella ja vuokra-asuntojen ja osaomistusasuntojen saatavuutta niiden tuotannon lisäämisellä ja vauhdittamisella. - Oman asunnon hankkimisesta aiheutuvat suuret velkataakat kuormittavat liikaa nuoria perheitä ja siksi vuokra-asumisesta tulisi tehdä entistä kysytympää koko maassa. Vuokra-asuntomarkkinat kaipaavatkin vuokra-asumisen yleisen profiilin kohotusta. Vuokra-asumisen houkuttelevuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi asuntotarjonnan monipuolisuutta lisäämällä. Markkinoilla tulisi olla laadultaan, ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan eritasoisia vuokra-asuntoja asukkaiden erilaisiin tarpeisiin. Myös omistus- ja vuokra-asumisen tukimuotoihin kaivataan entistä suurempaa tasapuolisuutta. Julkunen haluaa, että kaupunkien ja kuntien suunnittelussa huomioidaan, että palvelualan ammattilaiset tarvitsevat asuntonsa läheltä työpaikkojaan, koska työmatkoista suuri osa ajoittuu viikonloppuihin ja yöaikaan. Hän perää myös työnantajien vastuuta työntekijöittensä asumisesta. - Palvelualojen työnantajien tulisi liikerakentamista suunnitellessa vastata siitä, että työntekijöiden asunnot valmistuvat läheltä työpaikkaa samanaikaisesti uusien liikekeskusten kanssa, toteaa Julkunen. PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen puhuu Valkeakoskella perjantaina 24.7.2009 asumisen ja rakentamisen vaikuttajille järjestetyssä PAMin tilaisuudessa. Lisätietoja: Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit