PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Nuorten kokemat laittomuudet heikentävät palvelualojen mainetta

– Moni kesätyöntekijä on joutunut kokemaan alipalkkausta, pimeään työhön pakottamista, epämääräisiä työaikoja, uhkailua ja muita laittomuuksia ensimmäisissä työpaikoissaan. Useat työnantajat kasvattavat häikäilemättömästi omaa tulostaan nuorten työntekijöiden tietämättömyyttä hyväksikäyttäen, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

Julkunen on kiertänyt palvelualojen työpaikoilla tapaamassa kesätyöntekijöitä PAMin kampanjaviikolla 23. Hän on viikon aikana tavannut paljon nuoria, jotka ovat kertoneet omakohtaisia kokemuksiaan laittomuuksista. Yleisintä ovat erilaiset palkkavilpit, eli alipalkka ja lisien ja lomakorvausten maksamatta jättäminen.

– Kenellä on vastuu huolehtia siitä, että nuoret saavat oikeudenmukaisen kohtelun aloittaessaan työuran? Suurin vastuu on etenkin yksittäisillä työnantajilla. Työmarkkinajärjestöillä on tietenkin oma vastuunsa, mutta haluan kuitenkin muistuttaa, että merkittävä rooli nuorten tietoisuuden kasvattamisessa on myös kodeilla ja kouluilla.

– Opetussuunnitelmiin on lisätty yrittäjyyskasvatusta, mutta harvasta nuoresta tulee ensimmäiseksi yrittäjä. Opetussuunnitelmiin on saatava paremminkin työelämään valmentavaa opetusta, joka antaa nuorille valmiudet astua työelämään, tietoa työelämän pelisäännöistä ja kykyä vaatia, että työsuhteessa noudatetaan oikeita ja oikeudenmukaisia työehtoja.

– Palvelualojen oppilaitosten, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelu ja yhteistyö on jatkossa entistä merkittävämmässä roolissa. Osaavasta työvoimasta on jo pulaa, ja osapuolten on yhdessä tehtävä työtä alan kiinnostavuuden parantamiseksi. Nuorten kokemukset huijaamisesta, epäasiallisesta kohtelusta ja uhkailusta eivät tätä tavoitetta paranna, sanoo Julkunen.

Lisätietoja: Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit