PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Työnantajien rikkeet rinnastettava työtaisteluihin

Palvelualojen ammattiliiton 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen otti kantaa työnantajien työehtosopimusrikkomuksiin ja työtaisteluoikeuteen puheessaan PAMin ammattiosastojen puheenjohtajapäivillä Hattulassa keskiviikkona 12.1.2011.

- Palvelualojen ammattiliitossa on tällä hetkellä selvitettävänä 630 avoinna olevaa työehtosopimuksiin tai työelämän lakeihin perustuvaa erimielisyyttä. Näistä noin puolet koskee palkkasaatavia. Nämä työnantajien tekemät rikkomukset tulee rinnastaa laittomiin työtaisteluihin, totesi Julkunen.

- On väärin, että työntekijöiden työehtosopimukseen kohdistuvat ulosmarssit ja mielenilmaukset katsotaan aina laittomiksi työtaistelutoimiksi. Vastaavasti työnantajien rikkomuksia vähätellään, vaikka pienikin työnantajan tekemä rike on suuri yksittäiselle työntekijälle.

- Työnantajajärjestöt ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ovat vaatineet työntekijöiden työtaisteluoikeuden rajoittamista, vaikka samaan aikaan työnantajat laajalla rintamalla rikkovat työehtosopimusten ja työlakien määräyksiä. Uskon työtaistelujen määrän supistuvan merkittävästi, jos työantajaliitot ja EK saisivat työnantajat noudattamaan lakeja ja työehtosopimusten määräyksiä sekä kunnioittamaan työelämän pelisääntöjä. Mielestäni työtaisteluihin liittyvän keskustelun ydinasia tulisi olla se, noudatetaanko sovittuja työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä vai ei.

Julkunen näkeekin, että työpaikoilla tulisi olla laajemmat työtaisteluoikeudet tapauksissa, joissa työnantaja on rikkonut työehtosopimusta tai työlainsäädännön määräyksiä.

- Lainsäädäntöä tulisi uudistaa niin, että työntekijöillä on oikeus työtaisteluun yrityksissä, joissa työnantaja on rikkonut työehtosopimusten tai työlainsäädännön määräyksiä. Nyt lainsäädäntö tukee työnantajien tekemissä palkka- ja työehtorikkeissä enemmän yrityksiä ja omistajia kuin rikkeistä kärsiviä työntekijöitä.

- Työnantajan toiminta, jossa jätetään maksamatta työntekijän palkkoja tai ei  suoriteta työntekijältä pidätettyjä veroja, sosiaaliturvaa tai eläkemaksuja, olisi katsottava epärehelliseksi. Tämän seurauksena työnantaja tulisi menettää oikeutensa yritystoimintaan. Tällä hetkellä paljon pienemmästä syystä työntekijä menettää työsuhteensa.

Kaarlo Julkunen puhui PAMin ammattiosastojen puheenjohtajapäivillä, joka käynnisti PAMin ammattiosastojenvuoden. Päiville osallistui lähes sata osastojen puheenjohtajaa. He edustavat noin 144 000 palvelualojen työntekijää. PAMiin kuuluu kaikkiaan noin 225 200 työntekijää.

Lisätietoja:
Kaarlo ”Kalle” Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa