PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Työnantajien työehtosopimusloukkaukset yleisiä palvelualoilla

- Liittokierros on ollut vaikeampi prosessi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitoille kuin ammattiliitoille. Kiinteistötyönantajat ry:n kiukuttelu siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkankorotusten maksamisessa on tästä hyvä esimerkki, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen Pihtiputaalla lauantaina 24.5.2008.

- Liittokohtaisella kierroksella työntekijät seuraavat tarkemmin sopimusneuvotteluja ja ovat myös valmiimpia toimimaan. Siivoojien ja kiinteistönhoitajien syksyisten ulosmarssien myötävaikutuksella saatiin sovittua alalle ansiokehitysohjelma, äitiyslomien kolmen kuukauden palkallisuudesta sekä ensimmäisenä palkallinen isyysvapaaviikko valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Osa kiinteistöpalvelualan työnantajista ei ole pystyneet sopimusta hyväksymään, ja heidän painostuksensa on saanut Kiinteistöpalvelut ry:n kiukuttelemaan palkkatasosta niin, että asiaa käsitellään nyt työtuomioistuimessa.

- Keskitetyistä ratkaisuista liittotasolle siirtyminen tulee lisäämään erilaisia selkkauksia ja lakkoja myös sopimuskierrosten välillä. Palvelualojen ammattiliitolla on ollut jo keväällä vaikeuksia turvata työrauhaa kiinteistöpalvelualan työnantajien puheiden ja tekojen takia. On luonnollista, että työnantajien rikkoessa sovittuja sopimuksia on myös työrauha uhattuna.

- Työnantajien työehtosopimusloukkaukset ovat erittäin yleisiä verrattuna lakkoihin ja ulosmarsseihin. PAMiin on tänä vuonna tullut käsiteltäväksi 550 erimielisyyttä, joissa työnantajan katsotaan rikkonen sopimuksia tai lakeja. Erimielisyyksissä lähes puolet on palkkasaatavia. Maahanmuuttajat ja nuoret ovat useimmiten työnantajien palkkavilppien kohteena.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit