PAMin 2.varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Työnantajien vastuuta ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisessa lisättävä

- Suomalaiset yritykset ovat ulkoistaneet työntekijöidensä palkkaamisen ja samalla pyrkineet ulkoistamaan myös vastuunsa. Ulkoistaminen on yleistynyt erityisesti maahanmuuttajien rekrytoinnissa, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

- Maahanmuuttajat tietävät harvoin omia oikeuksiaan aloittaessaan uudessa työsuhteessa. Kuukausien jälkeenkään maahanmuuttajatyöntekijällä ei välttämättä ole tietoa esimerkiksi vuorolisistä, vuosilomasta ja arkipyhäkorvauksista.

- Työntekijöillä on oikeus ymmärtää solmimansa työsopimuksen sisältö, itseään koskevat työehdot, työpaikan säännöt ja käytännöt sekä esimerkiksi palkkanauhassa olevat tiedot. Työnantajilla pitäisi olla velvoite hoitaa nämä työntekijän tarvitsemat tiedot hänen omalla äidinkielellään, tai ainakin kielellä jonka hän ymmärtää. Työpaikalta pitäisi löytyä myös työnantajan hankkimana alalla noudatettava työehtosopimus ja keskeisimmät lainsäännöt työntekijöiden ymmärtämillä kielillä.

- Ulkomailta työntekijöitä välittävien yritysten valvontaa on tehostettava. Myös sellaisen työvoimaa tarvitsevan yrityksen, joka on ulkoistanut rekrytointinsa, vastuuta työvoiman välittämisessä tulisi lisätä. Yrityksen hankkiessa työvoimaa ulkomailta on sekä yrityksellä että työvoimaa välittävällä yrityksellä yhteisesti vastuu huolehtia työntekijöille asiallinen ja kohtuuhintainen asuminen ja kielikoulutus. Jos työsuhteen kesto jää lyhyeksi, tulee yrityksen maksaa myös matkakustannukset, vaatii Julkunen.

Kaarlo Julkunen puhuu PAMin nuorten valtakunnallisilla syyspäivillä Rymättylässä sunnuntaina 5.10.2008.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit