PAMin 2.varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen: Viranomaisten pitää puuttua nopeasti sesonkityöntekijöiden asuntotilanteeseen

Hiihtokeskuksien sesonkityöntekijät joutuvat usein asumaan epäinhimillisissä olosuhteissa. Työnantajien järjestämissä asumistiloista voi puuttua kokonaan yksityisyys ja kunnolliset saniteettitilat, sänkynä voi olla vain patja lattialla. Tällaisista tiloista työntekijät joutuvat kuitenkin maksamaan käsittämättömän kovia kustannuksia, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen palvelualojen opiskelijoiden neuvottelupäivillä Kolilla.

Pohjoisen matkailukeskuksissa sesonkityöntekijöinä työskentelee suurimmaksi osaksi nuoria työntekijöitä. Heille unelma hiihtokeskuksessa olevasta hyvästä työpaikasta voi muuttua painajaiseksi. Minimipalkastaan nuori maksaa kalliin ja huonon majoituksen, muut elämisen menot sekä todennäköisesti kohtuuttoman pitkästä työmatkasta aiheutuvat kustannukset.

Viranomaisten pitää edellyttää työnantajia ja kuntia järjestämään sesonkityöntekijöille asialliset ja kohtuullisen hintaiset asunnot. Hiihto- ja matkailukeskusten räjähdysmäisesti kasvavat yritykset saavat yhteiskunnalta tukea toimintojensa kehittämiseen, vaikka rahoitus olisi muutenkin järjestettävissä. Yhteiskunnan tuet tulisi jatkossa ohjata ensisijaisesti työntekijöiden asuntotilanteen korjaamiseen.

Matkailukeskusten yrittäjät valittavat työvoiman huonosta saatavuudesta. Valitukset ovat täysin katteettomia, koska työvoimaa olisi saatavilla, jos yritykset osoittaisivat työntekijöille kunnon asunnot läheltä työntekopaikkaa. Yritys- ja yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös vastuu työntekijöiden terveydestä ja tämän päivän vaatimusten mukaisesta asumisesta.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit