PAMin edustajisto: Pelkistä palkoista keskustelu ei riitä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajisto kokoontui 25.-26.11. Seinäjoella. Edustajisto otti kantaa päätöslausumassaan työehtosopimuskierrokseen ja EK:n 0,5 prosentin palkka-ankkuriin, työssä jaksamiseen sekä liikeaikalakiin.

- Työelämän laatuun on viimeistään nyt kiinnitettävä huomiota. Maan hallituksen asettama tavoite työurien pidentämisestä kolmella vuodella ei tule ikinä toteutumaan, jos työntekijöitä kohdellaan vain tehokkuuden tilastoyksikköinä. Onnellinen työntekijä tarkoittaa onnellista työnantajaa. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön mahdollisuuksia pidempään työuraan on parannettava toimivilla ikäohjelmilla, kunnollisella ja aidosti kaikkia koskevalla työterveyshuollolla, joustavalla työvuorosuunnittelulla sekä eläkevastuujärjestelmän kehittämisellä, linjasi PAMin edustajisto näkemystä työurien pidentämisestä. Edustajisto myös tyrmäsi ajatuksen vanhuuseläkeiän nostamisesta. - Eläkkeelle siirtyvistä työntekijöistä jo puolet siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52- vuotiaana, syynä mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Totuus tämän päivän työelämästä on karu, ihmisten hyvinvointi on toissijaista ja lääkkeeksi tarjotaan eläkeiän nostamista. Silpputyöhön totutetut nuoretko ovat ne, joiden kuvitellaan työskentelevän tuottavasti vielä 67- vuotiaina? Päinvastoin kuin EK esittää, tulisi pamilaisten mielestä nimenomaan enemmän parantaa ihmisten mahdollisuutta käyttää vuorotteluvapaata tai tehdä osa-aikatyötä, silloin kun se omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopii. Huonompi vaihtoehto on jättää ihmiset kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, totesi edustajisto päätöslausumassaan. Päätöslausuma kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit