PAMin edustajisto: Työnantajat hiillostavat työkyvyttömyyseläkkeille

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajisto vaatii päätöslausumassaan tulevalta hallitukselta toimia liikkeenluovutuslainsäädännön selkiyttämiseksi, yksintyöskentelyn kieltämiseksi ja työharjoittelijoiden hyväksikäytön estämiseksi. Lisäksi edustajisto vaatii hallitukselta sitoutumista nykyiseen eläkejärjestelmään sekä toimia osa-aikatyön kitkemiseksi. PAMin edustajisto kokoontui Petäys Resortissa, Hattulassa 25.-26.5.2011.

Parhaillaan käynnissä olevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa yksi suurimmista haasteista on toimenpiteiden linjaaminen työllisyysasteen parantamiseksi. Eläkeiän mekaaninen nostaminen lailla ei ole vastaus työurien pidentämiseen, vaan vaalipuheet työelämän laadun kehittämisestä on nyt muutettava lakialoitteiksi ja sitoviksi tavoitteiksi.

Palvelualoilla työsuhteiden silppuuntuminen, työn henkisen ja fyysisen kuormittavuuden lisääntyminen ja mitoitusten tiukentaminen ovat kiristäneet myös työntekijöiden jaksamisen äärimmilleen. Asiakkaita halutaan palvella yhä laajemmilla palvelukonsepteilla ja aukioloilla, mutta palkassa moniosaajuutta ei huomioida. Kilpailutukset, jatkuva kiire, turvattomuus ja työn kohtuuton mittarointi ajaa yhä useamman ennenaikaiselle eläkkeelle ja heikentää palvelualojen työn arvostusta. PAMin edustajisto vaatii tulevalta hallitukselta toimia liikkeenluovutuslainsäädännön selkeyttämiseksi, yksintyöskentelyn kieltämiseksi, työharjoittelijoiden hyväksikäytön estämiseksi ja sitoutumista nykyisessä eläkejärjestelmässä pysymiseen.

Osa-aikatyötä kitkettävä

Työsuhteen muoto ei saa määritellä työttömyys- ja sosiaaliturvan tasoa ja kunnollisten työehtojen toteutumista. Erityisesti palvelualoilla ansiotaso jää matalaksi usein vajaan työajan takia. Osa-aikatyön teettämisen tulee kaikissa olosuhteissa olla työnantajalle samanhintaista, tai jopa hieman kalliimpaa, kuin kokoaikaisen työn.

Osa-aikatyön teettäminen, vuokratyöllä kikkailu ja määräaikaisten työntekijöiden heikompi asema suhteessa vakituiseen henkilökuntaan ei ole hyväksyttävää. Työlainsäädäntöä päivittämällä on parannettava työsuhteiden turvallisuutta ja siten tuettava työntekijöiden hyvinvointia.

Lisätietoja:

Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden vastaava, puh. 050 3100 676

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.