PAMin edustajiston päätöslausuma kaupan aukioloista

PAMin edustajiston kanta kauppojen aukioloaikojen muuttamiselle on pääosin kielteinen eikä laajentamiselle ole tarvetta.

Edustajisto on tyytyväinen, että PAM ja Suomen Kaupan Liitto ovat neuvotelleet yhdessä asiasta ja halunneet löytää ratkaisun. Tämä osoittaa, että työntekijät ovat kantaneet vastuunsa järkevän vaihtoehdon löytämiseksi. Neuvotteluja jatkettaessa pitää keskusteluissa olla mukana sekä lainsäädännön että työehtojen muutokset. Erityisesti edustajisto korostaa yksintyöskentelyn vähentämiseen ja väkivallan uhkan torjumiseen liittyvien ratkaisujen tärkeyttä.

Tämän hetkisellä neuvotteluosapuolten näkemyksellä laajennettaisiin aukioloja huomattavasti. Mikäli lainsäädäntöä muutetaan tähän suuntaan, ovat työehtosopimukseen ja palkkaukseen tulevat tuntuvat muutokset välttämättömiä. Työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen laajenevien aukiolo- ja työaikojen tilanteessa. Ratkaisu on vaikea, mutta edustajisto tukee neuvottelijoita lopullisen ratkaisun löytämiseksi.

Edustajisto korostaa, että neuvotteluihin lähteminen oli alan työntekijöiltä merkittävä vastaantulo pitkään jatkuneeseen kiistaan. Kohtuullista on, että aukioloaikojen vaikutuksia työntekijöiden elämään seurataan tarkasti.

Työpaikoilla työntekijöiden toiveita työaikoihinsa on kuunneltava. Nykyinen tilanne, jossa työntekijöillä ei ole aitoa sananvaltaa työvuoroihinsa, ei voi jatkua. Palvelualoilla tarvitaan kunnollista työaikajohtamista.

Laajennetuilla aukioloajoilla on vaikutuksensa myös muihin kuin kaupan työntekijöihin. Näiden ryhmien työehdoista neuvoteltaessa on muuttunut tilanne huomioitava. Yhteiskunnan palveluiden täytyy toimia, päivähoitopaikkoja täytyy olla riittävästi ja julkisen liikenteen on toimittava myös öisin ja viikonloppuisin. Kunnallisten päättäjien ja valtion täytyy varautua tähän talousarvioissaan.

Kaupan aukioloajat koskettavat laajasti koko suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää. Poliittiset päättäjät ja työnantajat tekevät asiassa arvovalinnan. Valintaa tehdessään heidän on mietittävä tarkkaan, millä tavalla kauppojen laajentunut aukiolo vaikuttaa yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Suomalaisten tänä päivänä kipeästi kaipaama yhteisöllisyyden tunne ei synny itsestään, tarvitaan työntekijöitä ja perheitä tukevaa yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä.

Lisätietoja: Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit