PAMin edustajiston puheenjohtaja Ellen Helo: Epävarmuus toimeentulosta ja työn jatkumisesta luo turvattomuutta

- Jatkuva pelko ja epävarmuus luo turvattomuutta, joka johtaa ihmisten pahoinvointiin ja muihin ongelmiin. Turvattomuuden tunne ei synny tyhjästä. Yhteiskunnan arvot ovat koventuneet, yleinen välinpitämättömyys on vallitsevaa, maailman tapahtumat ovat huolestuttavia ja ympärillämme tapahtuu paljon väkivaltaa ja raakuuksia. Turvattomuutta lisää merkittävästi myös epävarmuus toimeentulosta ja työn jatkumisesta sekä omasta tulevaisuudesta, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajiston puheenjohtaja Ellen Helo.

- Yhteiskunnan on annettava perheille mahdollisuus elää turvallista. Kaikkea ei saa uhrata markkinavoimille. Miten lapsiensa kanssa yksin asuva isä tai äiti voi olla turvallisin mielin lapsistaan, kun esimerkiksi työajat ovat epäsäännöllisiä. Kaikkien odotetaan toimivan 24 tuntia vuorokaudessa, paitsi lapsen turvatun ja turvallisen hoidon.

- Ihmisten turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan yhteiskuntamme päättäjiltä tekoja kauniiden puheiden lisäksi. Ihmisten tarpeeton valvonta ja ylimitoitetut turvatoimet voivat luoda hetkellistä turvallisuuden tunnetta, mutta todellista turvallisuutta ne eivät lisää. Turvallisuutta saadaan lisättyä toimilla, joilla ihmiset saadaan paremmin välittämään toisistaan ja yhteisöllisyyttä lisättyä. Nyt on aika käynnistää keskustelut ja teot niin, että pelot ja turvattomuus ovat hallittavissa.

- Työnantajat ovat olleet aivan liian välinpitämättömiä turvallisuuden lisäämisessä. Heillä on kuitenkin merkittävä vastuu turvallisesta työympäristöstä ja työntekijöiden turvallisuudesta. Niitä voidaan lisätä parantamalla sekä työskentelyolosuhteita että työpaikan ilmapiiriä. Myös työsuhteen ehdoilla, työajalla ja palkalla on merkittävä vaikutus turvallisuuteen.

- Palvelualojen työntekijöiden turvallisuutta heikentää erityisesti huoli toimeentulosta ja työstä selviytymisestä. Palvelualoille tyypillinen osa-aikatyö on keskeisin syy näihin huoliin. Osa-aikatyöntekijän palkka jää usein elämisen kannalta kohtuuttoman pieneksi ja heidän mahdollisuutensa kehittyä ammatissaan ovat olemattomat. Pitäisi löytää malli, jolla yhdistettäisiin osa-aikatyö ja mahdollisuus koulutukseen ja ammatillisen kehittymisen niin, että samalla myös turvattaisiin toimeentulo, esittää Helo.

PAMin edustajiston puheenjohtaja, Tradekan pääluottamusmies Ellen Helo puhui PAMin edustajiston kokouksessa keskiviikkona 21.11. Edustajiston kokous on Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä 21.-22.11.2007.

Lisätietoja:
Ellen Helo, edustajiston puheenjohtaja, puh.0400 701 389
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit