PAMin edustajiston vaaleissa 565 ehdokasta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajiston vaalit ovat 24.9.-10.10.2010. PAMin jäsenet voivat äänestää vaaleissa joko postitse tai sähköisesti. Ehdokkaaksi on asettunut 565 pamilaista. Edellisissä, vuoden 2006 vaaleissa, oli 559 ehdokasta. Ehdokkaat vaaleihin asetettiin ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa.

- PAMin jäsenillä oli mahdollista jo ennen ehdokasasettelukokouksia ilmoittautua ehdokkaaksi. Ilmoittautumisen saattoi tehdä helposti netissä. Muutoksella halusimme mataloittaa ehdokkaaksi asettumisen kynnystä. 428 ehdokasta 565 ehdokkaasta käyttikin uutta mahdollisuutta hyväkseen, kertoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Hän korostaa, että jokainen ehdokkaaksi ilmoittautunut oli hyväksyttävä ehdokkaaksi ehdokasasettelukokouksessa.

PAMin vaalit käydään salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla. Vaaleissa on yksitoista vaalipiiriä, jotka muodostuvat yhdeksästä PAMin toiminta-alueesta sekä valtakunnallisten osastojen ja Ahvenanmaan vaalipiireistä. Edustajistoon valitaan vaalipiirien jäsenmäärän suhteessa 120 edustajaa.

Ehdokkaat päättivät itse vaaliliittojen muodostamisesta. Kaikki ehdokkaat kuuluvat johonkin vaaliliittoon ja niitä muodostettiin yhteensä 37.

- Vaaleissa ei ole käytössä puoluepoliittisia tunnuksia. PAMin vaaleissa ehdokkaat kokevat merkittävimmäksi eri ammattiryhmien tai asuinseudun ehdokkaiden saamisen edustajistoon, toteaa Selin.

Ehdokkaista kaupan alalta on 48,6 prosenttia, majoitus- ja ravitsemisalalta 24,2 prosenttia, kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalalta 21,1 prosenttia ja erityisaloilta 6,2 prosenttia. Naisia ehdokkaista on noin 60 prosenttia. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja vanhin 63-vuotias. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 10,6 prosenttia, 30-49-vuotiaita on 56 prosenttia ja yli 50-vuotiaita 33,4 prosenttia.

Ensimmäistä kertaa PAMin jäsenet voivat valita äänestävätkö perinteisellä tavalla postitse vai haluavatko äänestää sähköisesti internetissä. Äänestysaika on molempia äänestystapoja käyttäessä sama 24.9.-10.10.2010.

- Odotamme sähköisen äänestämisen lisäävän jäsentemme äänestysaktiivisuutta. Edellisissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti noin 32 prosenttia jäsenistä ja tavoitteenamme on nyt saada yli 40 prosentin äänestysaktiivisuus, sanoo Selin.

PAMin hallitus, joka toimii vaalien keskusvaalilautakuntana, vahvisti ehdokaslistat, -numerot ja vaaliliitot kokouksessaan tänään torstaina 9.9.2010.

Ehdokaslistat kokonaisuudessaan ja muuta tietoa PAMin vaaleista osoitteessa www.pam.fi/vaalit.

Lisätietoja:
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.