PAMin hallitus hyväksyi majoitus- ja ravitsemisalan neuvottelutuloksen

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa saivat neuvottelutuloksen majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimuksista. PAMin hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tänään tiistaina 20.4.

- Pääsimme työnantajan kanssa sopimukseen, jota voin pitää näissä olosuhteissa kohtuullisena. Saimme useita parannuksia työehtoihin sekä luottamushenkilöitä koskeviin sopimuksiin. Neuvottelujen ilmapiiri oli hyvä ja sopimus syntyi ilman työtaisteluja, toteaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Kolmevuotinen sopimus tuo toukokuun alussa 0,8 prosentin palkankorotuksen sekä taulukko- että henkilökohtaisiin palkkoihin. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan myös vuoden 2011 ja 2012 huhtikuun alussa. Nämä korotukset sovitaan vuosittain erikseen. Sopimus on irtisanottavissa poikkeuksellisesti myös sopimuskauden aikana päättymään 31.3.2011 ja 31.3.2012. Sopimukset sisältävät myös 2. pakkakuntakalleusluokan palkkataulukkojen asteittaisen poistumisen. Lokakuun alussa 2010 lisätään 2. kalleusluokan palkkoihin 1. ja 2. kalleusluokan välisestä erotuksesta 30 prosenttia, 1.10.2011 lisätään 50 prosenttia ja 1.10.2012 siirtyvät kaikki 1. kalleusluokkaan. Sopimukset sisältävät joukon muutoksia työehtoihin, jotka tulevat voimaan kesäkuun alussa. Parannuksia tuli muun muassa osa-aikatyöntekijöiden työaikamääräyksiin, jp-päiväjärjestelmään, taukoihin, sairaan lapsen hoitamiseen liittyviin määräyksiin sekä työajan lyhentämiseen. Täsmennyksiä ja parannuksia tuli myös palkkanimikkeistöön. Sopimuksia muutettiin samalla selkokielisemmiksi. Merkittävä uudistus oli turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyvät kirjaukset. Työnantajalla on jatkossa selkeä vastuu perehdyttää työntekijät työn turvallisiin ja terveellisiin suoritustapoihin, työterveyshuollon sisältöön, sairauspoissaolokäytäntöihin, mahdollisiin työturvallisuusriskeihin sekä työsuojeluorganisaatioon. Kesäkuun alussa tulevat voimaan myös luottamusmiessopimuksen muutokset, uudet sopimukset työsuojeluyhteistoiminnasta sekä yhteistoiminnasta. Jatkossa muun muassa työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturva ja ajankäyttö parani ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousevat luottamusmieskorvausten tasolle. Lisäksi parannettiin luottamushenkilöiden tiedottamisoikeutta, kokoontumisoikeutta ja liittojen väliseen neuvotteluvelvollisuutta luottamushenkilön työsuhteen päättämistilanteissa. Monia sopimuksiin liittyviä asioita käsitellään sopimuskauden aikana useassa eri työryhmässä. Työryhmissä kehitetään muun muassa JP-päiväjärjestelmää, palkkausjärjestelmää, osa-aikatyöntekijöiden työaikajärjestelmää, koulutussopimusta ja luottamushenkilösopimuksia. Jatkossa kummankin sekä työntekijöiden että esimiesten sopimusten nimessä on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus. Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimuksesta löytyvät www.pam.fi Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Annika Rönni-Sällinen, neuvottelupäällikkö, puh. 050 378 0270

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.