PAMin Hyvä Teko -tunnustus myönnetään Inex Partnersissa hyvin toteutetusta yhteistoimintaneuvottelusta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin vuoden 2007 Hyvä Teko -tunnustuksen saa Inex Partners Oy:n johtaja Terhi Luomala sekä logistiikkakeskuksen henkilöstö ja pääluottamusmies Jouni Niiranen.

Inex Partnersin Kilon logistiikkakeskuksessa käytiin vuoden 2007 alussa yhteistoimintaneuvottelut, kun työvoiman tarve oli olennaisesti vähentynyt. Vähennystarve johtui kaupan alalla tapahtuneista yritysjärjestelyistä ja olisi koskenut yli 200 työntekijää. Yhteistoimintaneuvotteluissa osapuolet sopivat pelisäännöistä, joilla väliaikaisesti järjesteltiin tasoittumisjaksoja ja työaikoja niin, ettei irtisanomisia tarvittu toteuttaa. Väliaikaiset järjestelyt ovat nyt päättyneet ja henkilöstövähennyksiä ei tarvittu, vaan tilanne on nyt päinvastainen. Työnantajien ja työntekijöiden väliset yhteistoimintaneuvottelut toteutuivat hyvässä hengessä ja avoimessa ilmapiirissä. Kumpikin osapuoli oli neuvotteluissa valmiita etsimään erilaisia ratkaisuja, jotka mahdollistivat hyvän lopputuloksen.

Hyvä Teko -tunnustuksen luovuttaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin torstaina 14.2.2008 klo 13.30 Helsingissä. Hän toteaa puheessaan, että " Inex Partnersissa työntekijöiden ja työnantajan edustajat ovat yhteistoimintalakia noudattaen löytäneet näinkin vaikeassa asiassa ratkaisuja, joilla irtisanomisilta vältyttiin. Nämä yhteistoimintaneuvottelut hoidettiin esimerkillisesti, aidossa yhteistyössä, vaihtoehtoisia ratkaisuja etsien. Hyvä yhteistoiminta on arjen työkalu ja toivon, että tämä Hyvä Teko -tunnustus rohkaisee myös muita yrityksiä parempaan yhteistoimintaan."

Palvelualojen ammattiliitto PAM myöntää vuosittain Hyvä Teko -tunnustuksen yritykselle, työpaikalle, työryhmälle tai yksittäiselle henkilölle työntekijöiden työhyvinvointia edistävästä toimenpiteestä.

Lisätietoja:
Heimo Määränen, sopimusasiantuntija, puh. 050 386 3331
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit