PAMin Julkunen: Osa-aikatyön tekeminen on harvoin vapaaehtoista

- Osa-aikatyö ei ole päätoimisesti palvelualoilla työskenteleville vaihtoehto vaan pakko. Työnantajajärjestö EK pyrki julkaisemassaan raportissa väittämään toisin. Kuitenkin heidän raporttinsa paljastaa sen, että palvelualojen osa-aikatyöntekijöistä, jotka eivät ole opiskelijoita, selkeästi suurin osa haluaisi tehdä kokoaikatyötä, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi 13.11. raportin osa- ja määräaikaisista työsuhteista. EK yrittää raportissaan väittää, että näihin työsuhdemuotoihin liittyviä ongelmia olisi liioiteltu. Raportissa korostettiin opiskelijoiden halukkuutta tehdä osa-aikatyötä palvelualoilla. Osa-aikatyötä tekevistä lähes joka toisen todettiin olevan opiskelijan tai koululaisen.

- Kovinkaan moni opiskelija ei ole jäämässä töihin palvelualoille, vaan pitää työtä vain välivaiheena opiskelun aikaisen elämisen rahoittamiseksi. Palvelualoilla tarvitaan työhönsä sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa, jotka haluavat myös jäädä alalle. Tämä onnistuu vain, jos työpaikat ovat kokoaikaisia.

- EK:n olisi aika ryhtyä omalta osaltaan käytännön toimenpiteisiin, jotta palvelualojen mainetta saataisiin parannettua kokoaikatyön osuutta lisäämällä. Nyt he ovat pyrkineet vain selittelemään osa-aikatyöhön liittyviä ongelmia.

- PAM ja Suomen Kaupan Liitto solmivat uuden kaupan alaa koskevan työehtosopimuksen. Tässä sopimuksessa on tehty ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremmin kokoaikaisen työn tai osa-aikatyöntekijöiden lisätyön saamisen. Nyt pystymme katsomaan, onko työnantajilla aidosti halua lisätä työntekijöiden työntekomahdollisuuksia, sanoi Julkunen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen puhuu PAM-Osuustoiminnan ammattilaiset ry:n 80-vuotisjuhlassa Helsingissä lauantaina 17.11.2007 klo 19.00.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.