PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Aikuiskoulutuksen linjaukset uusiksi

- Aikuiskoulutusuudistuksessa huomio on käännettävä korkeakoulutuksesta koulutuksen ulkopuolelle jääviin ryhmiin. Pääpainon pitäisi olla heissä, jotka eivät osallistu aikuiskoulutukseen. Kärjistäen sanoen: vähän koulutusta saaneissa pätkätyöntekijöissä, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Jo annetuista lupauksista olen huolissani, koska mitään konkreettisia uudistuksia ei ole vielä tiedossa. Parannuksia pitäisi tulla mm. pienten yritysten ja pätkätyösuhteisten koulutusmahdollisuuksiin. Kuinka nämä lupaukset lunastetaan, kun päähuomio on toistaiseksi ollut korkeakoulutuksessa, ihmettelee Selin.

- Ei ole lainkaan merkityksetöntä, ketkä aikuiskoulutukseen pääsevät osallistumaan. Työelämän muutoksissa tarvitaan koko ajan uutta osaamista ja osaaminen toimii myös työntekijöiden vakuutuksena työmarkkinakelpoisuudesta.

Hallituksen vuosi sitten käynnistämän aikuiskoulutusuudistuksen osana on luvattu miettiä myös erilaisia verotuksellisia porkkanoita, joilla kannustetaan työnantajia henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja toisaalta työntekijöitä itseään kehittymiseen. Selin pitää näitä kannusteita tärkeinä ja lisäksi hän haluaa huomioitavan työn ja opiskelun nykyistä paremman yhdistämisen esimerkiksi osa-aikatyössä.

- Suuri ja luonnollinen vastuu henkilöstön osaamisesta on työnantajalla. Tässä työnantajien omassa halukkuudessa kehittämiseen on toivomisen varaa. Selvitysten mukaan henkilöstökoulutus kasaantuu tietyille ammattiryhmille ja niille, joilla koulutusta jo on. Palvelualojen työntekijöistä iso osa jää henkilöstökoulutuksen ulkopuolelle. Yrityksissä kannattaisi rekrytoitaessa käyttää hyväkseen tätä tietoa; työnantajan tarjoama koulutus on kilpailuvaltti työvoimasta kilpailtaessa!

Puheenjohtaja Ann Selin puhuu 600Minutes HoReCa tapahtumassa 25.9.2008 Rantapuistossa, Helsingissä.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405
Sointu Toivonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, puh 050 386 3353

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit