PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Ajopuuna ei kukaan jaksa

- Työlainsäädäntöä päivittämällä on parannettava työsuhteiden turvallisuutta ja siten tuettava työntekijöiden hyvinvointia. Oman elämän hallinta ja suunnittelu on mahdotonta, jos ehdot sanellaan ulkopuolelta. Ajopuuna ei kukaan kovin pitkään jaksa. Osa-aikatyön teettäminen, vuokratyöllä kikkailu ja määräaikaisten työntekijöiden heikompi asema suhteessa vakituiseen henkilökuntaan ei ole hyväksyttävää, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Selinin mukaan silppuinen työelämä ja työttömyys ovat merkittäviä syitä myös tulo- ja terveyserojen kasvulle. Suurin syy hänen mielestään löytyy kuitenkin jälkeenjääneestä sosiaaliturvastamme. Eriarvoistuminen on pysäytettävä nyt. Kattava sosiaaliturva ja kaikille taattavat peruspalvelut ovat mahdollistaneet Suomen rakentamisen yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista. Naisten työssäkäyntiä ei kyseenalaisteta, koko ikäluokka käy samaa koulua ja absoluuttinen köyhyys on saatu poistettua miltei kokonaan. Suhteellisen köyhyyden ja erityisesti lapsiköyhyyden kasvusta pitää silti olla todella huolissaan.

- Työllä ansaittu sosiaaliturva on tärkeä erityisesti palkansaajille. Harvalla tavallisella kansalaisella on mahdollisuus ottaa yksityisvakuutuksia, jotka kattaisivat toimeentulon. Työllä ansaitulla sosiaaliturvalla on myös tutkimusten valossa merkittävä rooli köyhyyden vähentämisessä. Laajaan huolenpitoon pohjautuva yhteiskunta on tasa-arvoisempi ja kilpailukykyisempi kuin yhteiskunta, joka perustuu yksityisvakuutuksiin tai tarjoaa pelkkää perusturvaa, toteaa Selin. 

Luottamus ja yhdessä sopiminen saatava takaisin

Eriarvoisuuden kitkeminen ja työllisyyden parantaminen edellyttävät myös sopimisen kulttuurin palauttamista työmarkkinoille. Työntekijöiden hyvinvointi ja ostovoima ja siten kertyvät verotulot ovat koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin pohja.

Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana työntekijöiden osuus tuotannossa syntyneestä arvonlisäyksestä on laskenut 10-15 %:a. PAMilaisista aloista kauppa edustaa yhtä alaa, jolla tulonjako on muuttunut selkeästi pääoman hyväksi. 2009 sopimuskierroksella eroa kurottiin aavistuksen verran takaisinpäin, mutta samat ongelmat olivat pöydällä taas tänä keväänä, kun palkoista neuvoteltiin. Työnantajien tahto todelliseen toimialakohtaiseen sopimiseen on hyvin kyseenalaista.

-Palkanmuodostus ja talouspolitiikka eivät voi olla toisistaan irrallisia tekijöitä. Siksi seuraavalla vaalikaudella on punnittava tarkkaan, millaista kolmikantaista työmarkkinapolitiikkaa tarvitaan ja halutaan. Näennäisen yhteistyön ja turhien työryhmien aika on ohi, linjaa Selin ja jatkaa

- Sopimisen mallimme kaipaavat pohtimista ja yhteistä tahtoa löytää yhä parempia           järjestelmiä työrauhan, oikeudenmukaisen tulonjaon ja työllisyyden turvaamiseksi. Työhön tarvitaan kaikkia osapuolia, eikä lähtökohdaksi voi asettaa pienellä präntättyjä vaateita lakko-oikeuden rajaamisesta tai palkka-ankkureista.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhuu SAK:n vappujuhlassa Porvoon torilla 1.5.2011 klo 11.00 sekä Korson Työväenyhdistyksen vappujuhlassa Lumon lukion juhlasalissa klo 16.00. Koko puhe on luettavissa www.pam.fi.

Lisätietoja: puheenjohtaja Ann Selin, puh. 0500 750 405

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.