PAMin puheenjohtaja Ann Selin: EK:n ja yritysten näkemykset paikallisesta sopimisesta ovat ristiriitaisia

- Hoetaan, että keskitettyjen aika on ohi. Liittotasosta ei puhuta oikein mitään, kun vähän viime syksykin nolottaa. Yrityksissä eli paikallisesti ei ole aikaa, osaamista eikä intoa käydä palkkaneuvotteluja. Samalla annetaan lausuntoja, että keskusjärjestöjen merkitys katoaa, kuvaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin työmarkkinoista julkisesti käytävää keskustelua.

- EK:n varapuheenjohtaja ja Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki on myös saarnannut paikallisen ja yritystason sopimisen siunauksellisuudesta. Hänen puheensa ovat ristiriidassa ainakin oman toimialansa todellisuuden kanssa. Suomen Kaupan liitto ei neuvotteluissa ole ollut innostunut laajentamaan paikallista sopimista ja Keskossa paikallinen sopiminen on ollut monesti vaikeaa.

- Me PAMissa olemme itse esittäneet paikallista sopimista eri toimialojen neuvottelupöydissä. Siinä olisi järkeä monien asioiden, vaikkapa työaikajärjestelyjen suhteen. Työnantajat ovat vain olleet siihen kovin haluttomia. Työnantajien on aika osoittaa, että he aidosti aikovat toteuttaa sitä, mitä heidän keskusjärjestönsä kiivaasti ajaa tai merkityksettömät puheet paikallisesta sopimisesta on lopetettava.

- Keskusjärjestöillä on jatkossakin rooli, joka varmasti muuttuu ja kehittyy, niinhän on syytäkin tapahtua. Jollei kolmikantaisesti asioita valmistella ja sovita, lisääntyy silloin tarve vaikuttaa suoraan poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin. Sellaista vakautta, jota sopimusyhteiskunta edustaa, ei näissä oloissa ole lupa odottaa, toteaa Selin ja odottaa sopimusyhteiskunnan romuttajilta vastauksia siihen, kuinka seuraamuksien kanssa aiotaan tulla toimeen.

- Varsinaisessa sopimisessa pitäisi löytää nykyistä enemmän rohkeutta ja halua muutoksiin. Tämä koskee mielestäni sekä työnantaja- että työntekijäpuolta. Pitäisi rohjeta katsoa eteenpäin ja ottaa myös vähän riskiä. Meillä on parhaimmillaan hyviä kokemuksia siitä, että lievä etunoja, tukevalla taustavarmistuksella ja perääntymismahdollisuudella, antaa hyvän mahdollisuuden kokeilla tiettyjen säädösten toimivuutta aidossa työpaikkaympäristössä.

Selin otti puheessaan kantaa myös ajankohtaiseen ruoan hinnan kallistumiseen.

- Parhaillaan Suomi elää taloudellisen korkeasuhdanteen harjalla ylikuumenemisen uhka niskassaan. Liukumista laskusuhdanteeseen ennakoivat nousevat kuluttajahinnat. Vuoden alusta kiihtynyt ruoan kallistuminen yhdistettynä korkeisiin asumiskustannuksiin ovat jo nyt myrkkyä niille kotitalouksille joiden taloudellinen liikkumavara on pieni. Elämä on taloudellisesti kuilun partaalla. Asumiskustannusten, ruoan hinnan ja ylipäätänsä inflaation kiihtyminen työntävät pienituloiset ensimmäisenä lähemmäs taloudellista pudotusta.

- Tuloerojen kasvu on merkinnyt eroja myös kulutuksessa. Suomeenkin on syntynyt kuluttajien uusjako. Jaon yläpäässä olevien kulutus on selvästi muita korkeampaa ja kasvanut selvästi muita kulutusryhmiä nopeammin. Toisessa päässä ovat kulutusköyhät. Yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt käyttävät vuosittain reilusti yli 1 000 euroa työntekijäkotitalouksia ja yli 2 000 euroa työttömiä enemmän vapaa-aikaan. Arjessa erot näkyvät siinä miten kotitaloudet voivat harrastaa liikuntaa, nauttia kulttuurista tai matkustamisesta. Tulonjaon epätasa-arvoa kuvaavat mittarit kertovat Suomen kirineen eurooppalaiselle keskitasolle.

Puheessaan Selin käsitteli myös globalisaatiota ja aikuiskoulutusta. Kauppojen aukioloasiassa hän toivoi edustajistolta ideoita ja luovuutta etsiä malleja kauppojen aukiolojen selkeyttämiseksi.

- Meidän on oltava asiassa etunojassa. On pystyttävä esittämään oma vaihtoehto ja määrittelemään ne reunaehdot, joilla kauppojen aukioloajoista lähdetään keskustelemaan. Mikä on se aukioloaikojen malli, jolla tyydytämme niin työntekijöiden kuin kuluttajien tarpeet? Mielestäni on tarpeen tarkastella kaikkia niitä säännöksiä, joilla on aukiolojen kannalta merkitystä. Puhuminen pelkästään sunnuntaiaukiolosta ei lain selkeyden puutetta ratkaise. Lisäksi hallituksen on teetettävä vaikuttavuusselvitykset, asiaa on valmisteltava kolmikantaisesti ja työnantajat saatava sopimaan tietyistä asioista mm. työ- ja lepoaikojen suhteen.

Puheenjohtaja Ann Selin puhui Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajiston kokouksessa, joka on Hattulassa, Hotelli Petäyksessä 8.-9.5.2008. Selinin puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.pam.fi.

Lisätietoja:
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit