PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Hallituksen eläkepäätös on peruttava

- Vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen 65-vuoteen on hallitukselta harkitsematon ja huono päätös. Todennäköisesti päätöksen vaikutuksesta ihmisten eläkkeelle jäämisikä ei myöhentyisi vaan päinvastoin se aikaistuisi nykyisestäänkin, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Varhainen eläkkeelle jääminen ei johdu siitä, mikä eläkkeelle jäämisen lakimääräinen alaikäraja on, vaan siitä, kuinka ihmisten työssä jaksamisesta on huolehdittu. Vaikka ihmisillä olisi halua tehdä pitempi työura, niin fyysisesti ja nykyisin yhä useammin henkisesti, ei kovin moni jaksa työskennellä 65-ikävuoteen asti. Työterveysongelmien ennaltaehkäisy ja työn kuormittavuuden vähentäminen olisivat selkeitä toimenpiteitä jaksamisen parantamisessa ja työurien jatkamisessa.

- Hallitus on nyt esittänyt merkittävää heikennystä palkansaajien eläke-etuisuuteen. Hallituksen ratkaisu ei ole myöskään lääke taantumaan, kun muutoksen vaikutukset realisoituisivat vasta noin 20 vuoden päästä. Talouskriisiin ajauduttiin holtittomilla ja sääntelemättömillä finanssimarkkinoilla tehtyjen virheiden vuoksi. Oikeat maksumiehet näille virheille löytyvät hallituksen mielestä ilmeisesti erityisesti pienipalkkaisten naisten ja nuorten parista, kauhistelee Selin.

- Viimeisin eläkeuudistus tehtiin vuonna 2005. Kansainvälisesti kadehdittu uudistus on ensimmäisten tulosten perusteella toiminut odotetun kaltaisesti, eli eläkkeelle jäämisen joustavuudella on pystytty siirtämään ihmisten eläkkeelle jääntiä myöhemmäksi. Viime aikoina eläkejärjestelmällä ei ole ollut mitään osuutta siihen, että yritykset ovat taantumasta johtuen tai siihen vedoten kohdistaneet irtisanomiset erityisesti iäkkäämpiin työntekijöihin. Eläkejärjestelmään ei tässä saa koskea, vaan pitää katsoa rauhassa nykyisen järjestelmän toimivuus.

- Hallitus on päätöksen valmistelussa ja nyt sen perustelemisessa toiminut erityisen ylimielisesti ja ammattiyhdistysliikettä väheksyen. Kuvitteleeko hallitus todellakin, että ammattiyhdistysliike rientäisi nyt hallituksen avuksi etsimään jo tehdylle päätökselle toteuttamismallia. Tällaiseen valmiiksi katettuun pöytään ei ammattiyhdistysliike voi istua. Kolmikannassa on mielekästä hakea ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin, silloin se toimii tarkoituksensa mukaisesti. Jos kolmikantaa ajatellaan toteutuskoneistona jo tehdyille poliittisille ratkaisuille, ollaan tästä hyvin kaukana. Hallituksella ei ole kuin yksi järkevä vaihtoehto ratkaista tilanne - perua päätöksensä, sanoo Selin.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa