PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Luottamusmiesten työsuhdeturva on liian heikko

- Markantalo loukkasi poikkeuksellisen röyhkeällä tavalla yrityksen luottamusmiehen oikeuksia purkaessaan perusteettomasti hänen työsuhteensa. Suomen Kaupan Liitto on puolustanut yrityksen menettelyä. Puheissaan Suomen Kaupan Liitto on korostanut luottamusmiesten tärkeyttä, mutta Markantalon tapaus vie uskottavuuden heidän puheistaan, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Hän odottaisikin Suomen Kaupan Liiton olevan aktiivinen jäsenyritykseensä päin ja pyrkivän kaikin tavoin löytämään ratkaisun tilanteeseen.

- Työnantajat ovat EK:n välityksellä halunneet, että asioista neuvoteltaisiin nykyistä enemmän työpaikoilla paikallisesti. Markantalon tapaus osoittaa, ettei paikallisen sopimisen lisääminen ole tällä hetkellä mahdollista. Luottamusmiesten aseman olisi oltava sillä tasolla, että he pystyisivät olemaan tasapuolisia neuvottelukumppaneita työnantajien kanssa ilman työsuhteen päättämisen pelkoa.

- Luottamusmiesten työsuhdeturvaan on saatava selkeitä parannuksia. Markantalon kaltaiset tilanteet on luottamusmiehen asemaa parantamalla pystyttävä jatkossa estämään. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet ja tehtävän hoitamiseen liittyvät edellytykset kaipaavat myöskin parannusta, vaatii Selin.

- PAM on kehottanut luottamushenkilöiden oikeuksia kunnioittavia kuluttajia pidättäytymään asioimasta Markantalon myymälöissä. PAM puolustaa toimenpiteellään yrityksen luottamusmiehen oikeuksia. Samalla puolustamme myös kaikkien luottamusmiesten oikeuksia. Markantalon teon hyväksyminen ilman toimenpiteitä murentaisi koko luottamusmiesjärjestelmää ja samalla työntekijöiden mahdollisuutta valvoa oikeuksiaan.

- Kehotuksemme boikottiin peruutetaan heti sen jälkeen, kun asiassa on päästy ratkaisuun, sanoo Selin.

PAMin verkkosivuilta www.pam.fi lisää tietoa Markantalon luottamusmiehen työsuhteen purkamiseen liittyvästä tilanteesta ja PAMin toimenpiteistä.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit