PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Maahan tarvitaan sivuraiteelta pääradalle -työryhmä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin näkee työelämän eriarvoisuuden ongelmaan ratkaisun tutkija Anu Suorannan ansiokehityksen ja sosiaaliturvan ”kaksiraide-mallista”. Hän ehdottaa, että SAK ryhtyy toimenpiteisiin kaksiraidemallin toteuttamiseksi. Selin puhui asiasta PAMin edustajiston kokouksessa Helsingissä.

- Silpputyöläisten suhteellista asemaa pitää parantaa ja se edellyttää toimenpiteiden toteutusta nopeassa aikataulussa. Keinoina voisivat olla uudet elementit verotuksessa, työttömyysturvassa ja työehtosopimuksissa. Kokoaikaisten työsuhteiden määrä vähenee koko ajan ja meidän on uskallettava sanoa se myös ääneen. On turha hokea vanhoja mantroja. Jäsentemme arjen kannalta paras ratkaisu saattaa syntyä siten, että me uskallamme hieman höllätä periaatteellisina pidetyistä kannoistamme ja kokeiluiden kautta luomme uusia toimintatapoja, toteaa Selin. - On olemassa raidepari, joka vastaa perinteiseksi mielletyn työuran tarpeisiin. Sillä turvataan vakinaisessa, kokoaikatyössä olevien turva työttömyyden, sairastumisen ja eläkkeiden osalta. Sitten on toinen, rinnakkainen raidepari, jotka huomioisivat ihmisen, jonka työ- ja koulutusura koostuu pienistä pätkistä, eri aloilta, samaan aikaan tehtävistä työsuhteista ja esimerkiksi täydennyskoulutuksista. - Olennaista on kuitenkin huomioida, että kaksista raiteista ei ole mitään hyötyä, jos toisella kulkee pendolino ja toisella resiina. Samassa ajassa kuljettu matka jää silloin kovin eripituiseksi. - Ehdotankin, että SAK ryhtyy voimallisesti ja ripeästi kaksiraidemallin ajatuksen pohjalta toimenpiteisiin. Sivuraiteelta pääradalle- työryhmä on nimettävä mahdollisimman pian, jotta työ voi alkaa täysipainoisesti syksyllä. Tämä vastaisi hyvin myös edustajakokouksen keskusjärjestölle asettamiin tavoitteisiin pätkätyöläisten aseman parantamiseksi, esittää Selin. Selin puhui myös muun muassa taloustilanteesta, työttömyydestä, työehtosopimusneuvotteluihin valmistautumisesta, työelämän rakennemuutoksista ja SAK:sta. Puhe kokonaisuudessaan liitteenä. PAMin edustajisto kokoontuu 3.-4.6.2009 Congress Paasitornissa, Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi muun muassa PAMin ammattiosasto- ja aluetoiminnan kehittämishanketta. Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.