PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Perhevapaat tasattava isäkiintiöillä

- Työelämässä naisiin liitetään lapsiriski. Se ei sinänsä ole ihme, sillä isät pitävät vanhempainvapaapäivistä alle 4 prosenttia ja kotihoidontuen saajista isiä on vain 2 prosenttia, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

Hänestä nykytilanteen täytyy muuttua. - Isäkiintiön käyttöönotto olisi hyvä vaihtoehto. Tällöin nykyistä merkittävästi suurempi osa vanhempainvapaista olisi varattu vain isille, Selin ehdottaa. Hän uskoo, että isäkiintiöstä hyötyisivät kaikki. Isän varhainen hoivavastuu parantaisi isän ja lapsen suhdetta. Se tekisi hyvää myös parisuhteelle, sillä Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan niissä perheissä erotaan harvemmin, joissa isä on pitänyt vanhempainvapaata.

Olennaista olisi myös naisten työmarkkina-aseman kohentuminen. Elämässä on tärkeämpiäkin sisältöjä kuin työ, mutta naiselle oma työ ja siitä saatu toimeentulo ovat itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon peruspilareita, Selin muistuttaa.

Naisten tasa-arvoisen aseman edistäminen työelämässä vaatii jatkuvaa työtä ja poliittisella päätöksenteolla on keskeinen rooli siinä. Selin arvioi, että porvarihallituksen toimissa on nyt naisten työssäkäynnin ja tasa-arvon näkökulmasta huolestuttavia piirteitä. Nollamaksuluokan poistaminen päivähoidosta ei toteutunut, mutta samaan päämäärään pyritään nyt muilla toimilla. Kotihoidon tuen korotus on Selinistä sinällään hyvä asia, mutta jos samanaikaisesti päivähoitomaksuja korotetaan, on kannustin kotiin jäämiselle suuri.

Pitkät perhevapaat kasautuvat pienipalkkaisille pätkätyöntekijöille, siis naisille. Muutaman vuoden takaisen tiedon mukaan vanhempainvapaalla olleista äideistä vain 60 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde, eikä siten työpaikkaa mihin palata vanhempainvapaalta. - Kun kannustetaan pienten lasten hoitamiseen kotona, on samalla otettava käyttöön keinoja, joilla isät saadaan käyttämään suurempi osa perhevapaista. Pelkkä asennemuutoksen odottelu on liian hidas tie. Samalla on mietittävä toimia naisten pätkätöiden vähentämiseksi, Selin vaatii.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhui tänään lauantaina 29.3. klo 14.00 Kuopion Sos.dem Naispiirijärjestön seminaarissa Nainen ja muuttuva työ.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit