PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Työnantajien tahto sopimisen tavoista epäselvä

- Nyt työnantajat itkevät sitä, että liittokierros käy kalliiksi, inflaatio kiihtyy ja kilpailukyky kärsii. Näiden asioiden hallintaa ja ostovoiman kehityksen turvaamista on voitu harjoittaa nimenomaan tulopoliittisten kokonaisratkaisujen yhteydessä. Muu on melko naivia viisastelua, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Sekä Nokian ja Shellin Jorma Ollila että EK:n puheenjohtaja ja Koneen toimitusjohtaja Antti Herlin ovat puheissaan viimeisten viikkojen kuluessa haudanneet tupoa. Se ei tietenkään ole sattumaa, että nämä herrat ovat samoihin aikoihin liikkeellä. Ehkä heidän yhtenä tarkoituksena on katkaista siivet työnantajaleirissä uudelleen virinneiltä tupotoiveilta, etteivät työnantajat puheineen näyttäisi aivan holtittomilta tuuliviireiltä.

- On merkityksetöntä ja aika turhauttavaakin käydä keskustelua yksinomaan siitä, onko tupo järjestelmänä käyttökelpoinen vai ei. Järjestelmäkeskustelu irrallaan ajasta ja ratkaistavana olevista asioista on mielestäni melko tyhjänpäiväistä. Tupoista on ollut etua sekä Suomen kansantalouden vakaudelle, yritysten kilpailukyvylle että palkansaajien ostovoimalle. Aidon yhteisen kolmikantaisen sopimisen ja yhteistyön tuloksena olemme saaneet aikaan myös runsaasti koko kansakunnan kannalta tärkeitä uudistuksia.

- Yhteinen perusviesti Herliniltä ja Ollilalta tuntuu myös olevan, että työpaikkatasolla pitää yhä enemmän sopia asioista. Eivätkö siis kuoppaisi vain tupoa, vaan ajaisivat alas reippaasti myös liittotason sopimista? Olen kuulevinani tässä aivan uuden paikallisen sopimisen sävelen. Onko tavoitteena ay-liikkeen vaikutusvallan alasajo valtakunnan tasolla?

- Palvelualojen työnantajat sekä työnantajaliitot eivät ole olleet kovin innokkaasti lisäämässä paikallista sopimista. Halusimme käydyissä sopimusneuvotteluissa lisätä paikallista sopimista mm. työaikoihin liittyvissä asioissa, mutta työnantajat eivät tätä halunneet. Tuntuu, että työnantajapuoli haluaa paikallista sopimista vain jos se on pääasiallisesti yrityskohtaista ja työnantajan tarvitsemista joustoista sopimista.

- Työantajat ovat perustelleet paikallista sopimista pääasiallisesti sillä, että voitaisiin paremmin huomioida paikalliset olosuhteet. Sittemmin on haluttu kuitenkin sopia asioita nimenomaan yritystasolla, varsinkin palvelualoilla. Miten paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon vaikkapa valtakunnallisen yrityksen ketjukohtaisesti tehdyissä ratkaisuissa? Yrityskohtaisuus on siis työnantajille todellakin ollut olennaisempaa kuin paikallisuus. Tästä nyt Herlin ja Ollilakin tuntuvat puhuvan. Kumpaa he sitten todella tarkoittavat, on vielä vähän epäselvää, ihmettelee Selin.

Puheenjohtaja Ann Selin puhui PAMin edustajiston kokouksessa Kiljavalla, Nurmijärvellä 21.11. Puheessaan hän kävi läpi myös PAMin neuvottelukierrosta ja tehtyjä sopimusratkaisuja, yleistä työmarkkinatilannetta sekä kauppojen aukioloa. Selinin puhe on luettavissa kokonaisuudessaan PAMin verkkopalvelussa osoitteessa www.pam.fi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajiston sääntömääräinen kokous on Kiljavan Opistolla, Nurmijärvellä 21.-22.11.2007.

Lisätietoja:
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit