PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Työntekijöiden ruokailumahdollisuudet tasapuoliseksi

- Ruokailutauko ja kunnon ateria kuuluvat työpäivään. Säännöllisellä ruokailulla on eritäin merkittävät terveysvaikutukset. Se on myös tärkeä jaksamisen edellytys ja siten sekä työntekijän että työnantajan intressissä. Verotuksella ei tule estää työntekijöiden mahdollisuutta terveyden edistämiseen, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin työsuojeluvaltuutettujen neuvottelupäivillä lauantaina 17.5. Hotelli Petäyksessä Hattulassa.

Työpaikkaruokailun verotus eroaa järjestämistavan mukaan. Nykyinen verotus syrjii työntekijöitä, joiden työpaikalla ei ole mahdollisuutta järjestää omaa tai sopimustyöpaikkaruokailua. Ruokailun verotus on työntekijälle kalliimpaa lounassetelin avulla järjestettynä.

- Ruokailumahdollisuus on järjestetty lounasseteleillä yleensä pienehköillä työpaikoilla. Myös työntekijän tehdessä liikkuvaa työtä, ainoa toimiva keino on lounassetelillä järjestetty ruokailu. Näitä työntekijöitä verotetaan ateriastaan perusteettomasti enemmän, kertoo Selin

- Verotus on johtanut myös siihen, että ravitsevasta työaikaisesta ruokailusta on luovuttu, arvioi Selin. Tätä ei voi pitää kansanterveydellisesti järkevänä. Luonnollisesti asiasta kärsivät myös ravintolayritykset, joiden elinvoimaisuutta työpaikkaruokailu parantaa.

Lounassetelin verotusarvo on 75 % sen arvosta. Jos lounassetelin arvo on 8,70 euroa, on sen verotusarvo 6,63 euroa. Muutoin työpaikkaruokailussa verotusarvo 8,70 euron ateriasta on 5,20 euroa. Ero on merkittävä ja perusteeton.

- Lounasseteleillä ruokailevia on kohdeltava tasavertaisesti ja verotusta on muutettava tältä osin, vaatii Selin. Lounassetelin verotusarvo voidaan laskea muun ruokailun kanssa samalle tasolle syksyllä, kun verotusarvoja vahvistetaan. PAM aikoo vaikuttaa asiassa päättäjiin yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit