PAMin puheenjohtaja Ann Selin ei asetu SAK:n puheenjohtajaehdokkaaksi

- SAK on jatkossakin merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja työmarkkinatoimija. Puheet siitä, että palkansaajaliikkeen ja erityisesti keskusjärjestöjen asema olisi kuihtumassa, ovat mielestäni vääriä, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Hänestä keskusjärjestöjen rooli on kuitenkin muutoksessa ja yhteistyön vaatimus yli nykyisten keskusjärjestörajojen kasvaa.

- Työnteon muodot muuttuvat, sopimusneuvottelujen rakenteet sekä tavat uudistuvat ja paikallinen sopiminen lisääntyy. Näihin on osattava varautua hyvin niin liitoissa, kuin yhteisesti keskusjärjestössä. Kansainvälisyys tulee toiminnassa myös yhä arkisemmaksi ja osaksi aivan tavallista edunvalvontaa.

- Kun minua on pyydetty asettumaan ehdolle, niin on nostettu esiin joitakin ominaisuuksia, joita valittavassa puheenjohtajassa pidetään tärkeinä. Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi on puhuttu erityisesti palvelualojen kasvusta, työaikajärjestelmien uudistamisesta, tasa-arvokysymyksistä, sopimustoiminnan kehittämisestä sekä yhteiskunnallisesta tunnettuudesta. Pidän itsekin näitä tärkeinä seikkoina puheenjohtajuudessa.

- Minulta on usein kysytty, onko SAK:n puheenjohtajuus sukupuolikysymys. Mielestäni ei ole. Omituista on kuitenkin se, että keskusteluun tuntuu nousevan sukupuolinäkökulma ilmiselvästi vasta kun puheena on naisia. Miehillä ei tunnu sukupuolta näissä keskusteluissa olevan lainkaan.

- Olen arvioinut, että viime vuosina SAK ja siis sen muodostavat liitot ovat kehittyneet yhä yhtenäisempään suuntaan ja eri alojen sekä liittojen kesken vallitsee keskinäinen arvostus ja kunnioitus sekä ymmärrys, että tarvitsemme toisiamme ja tiivistä yhteistyötä. Olen surullinen, että arvioni on ollut väärä. Luontainen optimismini on mitä ilmeisimmin värittänyt arvioitani liiaksi. Tämä kehitys ei sitten ehkä kuitenkaan ole niin pitkällä, kuin olen ajatellut sen olevan.

- Itse en halua olla osana sellaista toimintaa, jolla mahdollisesti kaivetaan kuilua keskusjärjestön sektoreiden kesken. Tämän tietävät kaikki ne, joiden kanssa olen ehdokkuutta tässä aikojen kuluessa spekuloinut. Olen jo ensi keskusteluista alkaen sanonut, että mikäli tulee asetelma, jossa puntit ovat hyvin tasan ja ne jakautuvat sektoreittain teollisuuden ja palveluiden kesken, minä en asetu ehdolle. Näin nyt on minusta ja PAMista riippumattomista syistä käynyt.

- PAMissa otetaan kantaa ehdokkaiden puolesta aikaisintaan valtuuston kuulemistilaisuuden jälkeen maaliskuun loppupuolella. Toivon, että PAMilaisten valtuutettujen ryhmässä voi löytyä yksi yhteinen ehdokas, jonka taakse PAMissa asetumme. Tämä jää siis kuitenkin nähtäväksi sitten, kun valtuustoryhmämme on kokoontunut.

Itse en siis ole käytettävissä, mutta toivon, että uusia ehdokkaita tähän kisaan vielä ilmaantuu. Kuka tuleekaan valituksi, on hänellä kovasti haastetta saada järjestön sisäinen yhteistyö ja luottamus uudelle tasolle, sanoo Selin.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh. 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit