PAMin Ylitalo: Jyrkkä ei rasismille

- Ammattiyhdistysliikkeelle solidaarisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä arvoja. Kansalaisuudesta ja etnisyydestä riippumatta kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Maamme uuden hallituksen pitää toimia aktiivisesti rasismia vastaan myös työmarkkinoilla, jotta tänne ei synny yhteiskuntarauhaa hajottavaa vastakkain asettelua. Työmarkkinoillamme tarvitaan kaikkien työpanosta. Muukalaisvihalle ei saa antaa tilaa, vetoaa vappupuheessaan PAMin 1.varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvaessa on syntynyt kahden kerroksen työmarkkinat, joissa ulkomaalaiset työntekijät ovat muita heikommassa asemassa. Ulkomaalaiselle työntekijälle ei makseta esimerkiksi ylityö-, viikonloppu- tai lomakorvauksia. Myös työturvallisuudessa ja asuinoloissa on puutteita. Eniten ongelmia on työpaikoilla, joiden työntekijät ovat Suomessa tilapäisesti ja joissa työ on pilkottu alihankintaketjuihin.

- Hallituksen on tehostettava yritysten valvontaa ja lisättävä valvovien  viranomaisten voimavaroja. Hallituksen tulee myös koventaa sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä ja veronkierrosta johtuvien talousrikoksien sekä työehtoja ja tilaajavastuuta rikkovien työnantajien sanktioita.  Syrjintärikoksista pitää saada niiden vakavuutta vastaavat tuomiot, vaatii Ylitalo.

- Lisäksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tiedonsaantioikeuksia pitää laajentaa ja ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus. Jotta työsyrjinnän ja kiskonnantapaisten työsyrjinnän/ihmiskaupan tunnistaminen onnistuisi paremmin, viranomaisia pitää kouluttaa lisää.

Ylitalon mukaan maahanmuuttajat ja tänne tullut tilapäinen työvoima tarvitsevat enemmän tietoa työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista työmarkkinoilla ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Hallituksen on huolehdittava paremmin siitä, että täällä jo olevat maahanmuuttajat työllistyvät ja heidät palkataan osaamistaan vastaaviin ammatteihin.

-Haluan kannustaa maahanmuuttajia myös liittymään ammattiliittoihin ja osallistumaan työelämän kehittämiseen kaikille oikeudenmukaiseen suuntaan. Palvelualojen ammattiliitossa yksi nopeimmin kasvavista jäsenryhmistä on maahanmuuttajat ja pikku hiljaa joukossa on myös maahanmuuttajataustaisia luottamushenkilöitä, kertoo Ylitalo.

PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo puhuu SAK:n vappujuhlassa Toijalassa 1.5.2011 klo 11.30. Koko puhe on luettavissa www.pam.fi.

Lisätietoja: Jaana Ylitalo, 1. varapuheenjohtaja, gsm 050 588 1170

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.