Raamisopimus tuo kaivattua vakautta

Palvelualojen ammattiliitto PAMissa syntyneeseen neuvottelutulokseen raamisopimuksesta suhtaudutaan varauksellisen positiivisesti. PAMissa toivottiin ratkaisua, joka olisi pysyvämmin kaventanut sekä eri alojen että naisten ja miesten välisiä palkkaeroja.

- PAMille on tärkeintä, ettei sopimus kuitenkaan kasvata palkkaeroja. Euromääräinen kertaerä tuo kaivattua palkkatasa-arvoa ja sen ansiosta palkkaerot eivät kasva, mutta eivät valitettavasti myöskään kapene, toteaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin ratkaisusta.
 
- On sinänsä merkittävää, että työmarkkinaosapuolet ovat päässeet neuvotteluratkaisuun raamisopimuksesta. Erityisen painoarvon asia saa, kun katsomme, niin globaalisti kuin Suomenkin kannalta, talouden epävarmuuksia. Vakaus ja sopimisen kulttuurin elvyttäminen ovat nyt oikeita toimia niin yritysten toimintaedellytysten kuin työntekijöiden turvallisuuden ja työllisyydenkin kannalta.
 
Selin pitää työelämän kehittämisestä sovittuja asioita hyvinä. Erityisesti työttömyysturvaan liittyvät muutokset ovat hänestä tärkeitä.
 
- Sovitellun päivärahan työaikarajan korottaminen 75 prosentista 80 prosenttiin parantaa erityisesti osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloa tuomalla useamman osa-aikaisen turvan piiriin. Samalla soviteltu päiväraha kohtelee kaikkia vajaata työaikaa tekeviä tasa-arvoisesti. Lomakorvausten jaksottamisesta luopuminen parantaa osaltaan pätkätyöntekijöiden toimeentuloa työttömyysjaksoilla.
 
Selin nostaa tärkeiksi myös uudistuksen, joka toisi palkansaajille vuosittaisen mahdollisuuden kolmen päivän mittaiseen osaamisen kehittämiseen. Työurien jatkon kannalta tämän käyttäminen myös työkykyä edistävään toimintaan yli 55-vuotiaiden osalta on merkittävä avaus.
 
Isyysvapaan piteneminen on merkittävä tasa-arvoasia, kiittelee Selin. Hän harmittelee kuitenkin, että monet asiat jäävät jatkotyön tai selvittelyn varaan.
 
- Vuokratyöntekijöiden asemaan tehty kirjaus maaliskuun loppuun mennessä tehtävästä tarkastelusta on askel oikeaan suuntaan.  Ensimmäisen kerran vuokratyöntekijöiden aseman parantamisesta on löytynyt edes yhteinen tahtotila.
 
- Käsittelemme liitomme hallituksessa sopimusta ensi viikolla, jolloin teemme myös päätöksiä alakohtaisten soveltamisneuvottelujen mahdollisesta aloittamisesta, kertoo Selin. 
 
PAMin hallitus kokoontuu tiistaina 18.10. klo 10.00.
 
Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa