Ray:ssä kahden vuorokauden lakko

Raha-automaattiyhdistyksen työehdoista on käyty tuloksettomasti neuvotteluja jo useampi kuukausi. Työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa. Raha-automaattiyhdistyksen töitä koskeva lakko alkaa perjantaina 14.5.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yhdessä Ammattiliitto Suoran ja Sähköliiton kanssa jättänyt tänään valtakunnansovittelijalle lakkoilmoituksen. Lakko koskee kaikkia Raha-automaattiyhdistys Ray:n töitä ja se alkaa perjantaina 14.5. klo 6.00 ja päättyy sunnuntaina 16.5. klo 6.00. - Neuvotteluissa olemme kauimpina uuden avattavan internetpeli-yksikön työaikamallista. Pelit pyörivät 24 tuntia vuorokaudessa. Yksikkö työllistää joitain kymmeniä työntekijöitä, joista osa tekee säännöllisesti yötyötä. PAM pitää tärkeänä, että yksikön työntekijöille taataan (riittävät) asianmukaiset työaikamääräykset, sillä vuoro- ja yötyö tiedetään terveydellisesti rasittavaksi, sanoo neuvottelupäällikkö Jaana Ylitalo PAMista. Työntekijäjärjestöt ovat esittäneet, että yksikössä otettaisiin käyttöön keskeytymättömän 3-vuorotyön malli, joka on yleisesti käytössä muuallakin, vastaavanlaista vuorotyötä tekevillä aloilla. Se takaisi säännöllisen kellon mukaan kulkevan vuorokierron, joka on todettu parhaaksi terveyden kannalta. Työnantaja vastustaa mallin käyttöönottoa. - PAMin tavoitteena on myös, että tilapäisistä työvuoromuutoksista pitäisi ilmoittaa 3 päivää aiemmin nykyisen 1 päivän sijaan, että viikottaiset 2 vapaapäivää pyrittäisiin antamaan peräkkäin ja että 6-viikkoisjaksossa vapaapäivät sijoitettaisiin vähintään kerran viikonloppuun, ellei työntekijä halua toisin sopia, toteaa Ylitalo. Näiden lisäksi on muitakin tekstitavoitteita, joista työnantajan kanssa oli lähestymistä viime yönä. Työntekijöitä edustaa RAY:n neuvottelupöydässä kolme järjestöä: Palvelualojen ammattiliitto, Ammattiliitto Suora ja Sähköliitto. Lisätietoja: Jaana Ylitalo, neuvottelupäällikkö, puh. 050 588 1170

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit