Soviteltu päiväraha paremmin lomautettujen tueksi

- Työttömyysturvajärjestelmä on noussut vahvasti yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen työttömien ja lomautettujen määrien kasvaessa. Onkin kohtuutonta, että monet työttömät tai lomautetut joutuvat odottamaan erittäin pitkään päivärahojaan. Työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan on löydettävä yhdessä ratkaisuja, joilla saadaan parannettua näiden ihmisten toimeentuloa ja elämisen turvaa, totesi Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin PAMin hallituksen kokouksessa 25.8.

- Sovitellun päivärahan maksamisen monimutkaisuus ja sen taso on ollut yhtenä keskustelun kohteena. Ymmärränkin erittäin hyvin, että esimerkiksi yhdeksi työpäiväksi viikossa lomautetut työntekijät kokevat järjestelmän epäoikeudenmukaisena, koska he eivät saa minkäänlaista korvausta työttömyyspäivältä. Tämän tyyppiset epäkohdat onkin korjattava mitä nopeimmin. Se olisi kohtuullisen helppo hoitaa pienillä nykyjärjestelmän muutoksilla. Jotta järjestelmä vastaisi paremmin ihmisten tarpeisiin, pitäisi työaikarajaa korottaa 75 %:sta 80%:iin. Tällöin sovitellun päivärahan piiriin pääsisi, kun työaika lyhenisi vähintään 20 prosenttia kokoaikatyöstä. Nyt vaaditaan 25 prosentin lyhenemistä. PAMin hallitus esittää myös, että päivärahan enimmäiskattoa nostettaisiin 90 %:sta 95 %:iin. Lisäksi hallitus piti tärkeänä, että luovuttaisiin erityisistä sovittelujaksoista ja lomakorvausten jaksottamisesta. - PAMin esittämillä toimenpiteillä parannetaan sekä lomautettujen, satunnaisia työpätkiä tekevien että kokonaan osa-aikatyötä tekevien toimeentuloa. Parannus toisi myös sovitellun päivärahan maksamiseen kaivattua yksinkertaistamista ja siten nopeuttaisi päivärahojen käsittelyä, sanoo Selin. - Työttömyysetuusjärjestelmän parantaminen maksaa, vaikkakaan ei kohtuuttomasti. Valtiovallan tulisi pääministerin antamien lupausten mukaisesti osallistua nykyistä suuremmalla panoksella sovitellun kustannusten kattamiseen. Tällä hetkellähän lomautettujen työttömyysturvan rahoittaminen tapahtuu pelkästään työntekijöiden ja työnantajien rahoittamalla työttömyysvakuutusmaksuilla ja kassojen jäsenmaksuilla. - Työttömien, lomautettujen ja osa-aikatyöntekijöiden ei pidä kärsiä työttömyysturvajärjestelmien puutteista. Ymmärrän hyvin teollisuuden työttömyyskassojen korvaushakemusten käsittelytilanteen. Se todellakin vaatii pikaista ratkaisua. Nykyinen soviteltu työttömyysetuusjärjestelmä olisi pienillä muutoksilla kehitettävissä oikeudenmukaiseksi ja päällä olevaa kriisiä helpottavaksi, toteaa Selin. Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh. 050 310 0676

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit