Suomeen tarvitaan epävarmuutta lieventävä työmarkkinaratkaisu

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus keskusteli kokouksessaan talous- ja työmarkkinatilanteesta. Hallituksen mielestä vallitsevan tilanteen huomioiden olisi viisasta pyrkiä kokoavaan, työmarkkinajärjestöjen ja maan hallituksen yhteiseen ratkaisuun työmarkkinoilla.

- Ratkaisevinta nyt ei saisi olla akateeminen sopimisen muodosta kinaaminen, vaan keskiössä pitäisi olla ratkaisun sisältö, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Vastuullista tässä epävarmuuden ilmapiirissä olisi suhtautua avoimin mielin kaikkiin mahdollisiin sopimisen muotoihin. Suomessa olemme pienenä kansakuntana historiassa hyötyneet kyvystämme sopia. Tämä kannattaisi nyt muistaa ja tätä arvostaa, korostaa Selin.

PAMin hallituksessa katsottiin, että kokoavassa ratkaisussa olisi keskeistä löytää tapoja lieventää epävarmuutta työmarkkinoilla erityisesti ulkoistamis- ja kilpailutustilanteissa sekä sellaisten palkansaajien suhteen, joilla ei ole vakituista kokoaikatyötä. Reaalipalkkojen kehitys pitää kyetä turvaamaan ja esimerkiksi harmaan talouden ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava.

- Ulkoistaminen aiheuttaa yhä enemmän päänvaivaa myös palvelualojen työpaikoilla. Toimintojen pilkkominen on muoti-ilmiö ja usko niin sanotun erikoistumisen autuaaksi tekemiseen ottaa ylivaltaa muiden kehittämisratkaisujen tieltä, toteaa Selin.

PAMin hallitus katsoi, että yritysten omankin edun mukaista on pitää henkilöstö pääsääntöisesti omilla palkkalistoillaan. Hallitus edellyttää, että yrityksissä käydään aidot yt-neuvottelut tilanteissa, joissa ulkoistamista harkitaan. Tällöin pitää käydä vakavasti läpi myös mahdolliset muut vaihtoehdot toiminnan kehittämiseksi. Henkilöstön edustajilla on oltava näissä tilanteissa todelliset mahdollisuudet saada kaikki relevantti tieto käyttöönsä, linjasi PAMin hallitus.

- Vuokratyö on toinen ilmiö, joka holtittomasti käytettynä heikentää työntekijöiden uskoa yritysten haluun sitoutua aidosti omaan henkilöstöönsä. Ulkopuolisen työvoiman käytön pelisäännöistä sopiminen pitää myös palvelualoilla saada osaksi työehtosopimuksia. Mikäli työnantajat todella ovat valmiita asioita hoitamaan niin fiksusti, kuin monet juhlapuheissaan sanovat, ei tällaisen kirjauksen pitäisi olla heille todellakaan mikään ongelma, sanoo Selin.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus kokoontui Hotelli Petäyksessä, Hattulassa 16.–17.8.2011.

Lisätietoja:

Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.