Suomi irti itsepalvelusta

- Suomi on menettänyt ja tulee edelleen menettämään perinteisiä teollisuuden työpaikkoja, joiden perään on turha jälkikäteen haikailla. Elämme nyt palveluyhteiskunnassa, jossa palvelualojen odotetaan työllistävän entistä enemmän suomalaisia. Palvelualat tuleekin nähdä todellisina tuottavuusaloina, korostaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen Valkeakoskella lauantaina 30.7.

- Palvelualoista näen erityisesti matkailualla olevan paljon kehittymis- ja kasvumahdollisuuksia. Suomen tulee pienenä maana osata korostaa vahvuuksiaan kilpailtaessa maailman matkailueuroista. Yksi matkailuvalteistamme on luonnollisesti ainutlaatuinen luonto. Toiseksi valtiksi haluaisin nostaa korkeatasoisen palvelun, jossa meillä tosin on vielä parannettavaa. 

- Palvelukulttuurin kehittämisen pitää näkyä jo nuorille annettavassa opetuksessa. Suomalaisessa koulutuksessa on enemmän satsattava vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja suvaitsevaisuuskasvatukseen. Jatkossa suuri osa nuorista tulee luomaan työuransa ja ansionsa nimenomaan palvelualoilta, eikä vain piipahtamaan alalla opiskelujen ohessa. Hyvä palvelu lähtee ihmisten hyvistä sosiaalisista taidoista, sanoo Julkunen.

- Vuorovaikutustaitoihin, ihmisarvoon ja suvaitsevaisuuteen panostaminen vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan. Uskon näiden asioiden korostamisen rakentavan nykyistä onnellisemman yhteiskunnan, jossa kiusaaminen ja rikollisuu vähenee.

Matkailuun panostava palvelukulttuuri edellyttää Julkusen mielestä irtautumista itsepalvelusta. Hänestä sivistyneeseen yhteiskuntaan eivät kuulu esimerkiksi itsepalvelukassat. Hän näkee myös, että yhteiskunnan toimilla voitaisiin vähentää itsepalvelua.

- Veroratkaisujen tulisi rangaista itsepalvelun lisääntymistä ja tukea henkilökohtaisen palvelun kehittämistä ja kasvua, toteaa Julkunen.

- Suomessa itsepalvelun laajentamiseen ovat syyllistyneet ennen kaikkea suurimmat palvelualan yritykset. S-ryhmä ja Kesko voisivat toimia esimerkillisesti ja suunnata voitoistaan merkittävän osan henkilökohtaisen palvelun parantamiseen. 

Julkunen pitää valitettavana matkailualan sisäänpäin kääntyneisyyttä. Hänestä juuri sen takia matkailun mahdollisuuksia ei ole riittävästi hyödynnetty.

- Matkailualan sisäänpäin kääntyneisyys ilmenee rajoitettuina palveluina ja yksipuolisina tarjontoina, joissa ei huomioida maakuntiemme ja alueittemme antamia mahdollisuuksia yksilöllisempään ja elämyksiä tuottavaan palveluun, sanoo Julkunen.

- Enemmän iloa palveluun. Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun panostamme ihmisiin ja yhteiseen hyvinvointiin.

Julkusen voi tavata lauantaina 30.7. Työväen Musiikkitapahtumassa Valkeakoskella.

Lisätietoja:
Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa