Tohtoriksi väitelleitä siivoojia vähennettävä

 

​Hallituksen kaavailut työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta eivät miellytä Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Seliniä. Väitteet työvoimavaltaisten palvelualojen työvoimapulasta ovat ennenaikaisia ja työelämän kohtaanto-ongelmia pitäisi tarkastella laajemmalla perspektiivillä.

Saatavuusharkinnasta luopuminen on toki helppo toteuttaa, mutta käynnissä olevassa Työn, yrittämisen ja työelämän-politiikkaohjelmassa olisi listattuna monia ehdotuksia työvoiman liikkuvuuden ja joidenkin alojen työvoimapulaan varautumisen helpottamiseksi.

- Viime vuonna valtaosa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta saapuneista työntekijöistä työllistyi nimenomaan keittiötyöntekijöiksi ja siivoojiksi, ei huippuosaajiksi innovaatioiden pariin, kuten saatavuusharkinnan poistoa usein halutaan perustella, sanoo Selin.

- Majoitus- ja ravitsemisalalla palkansaajien määrä kuitenkin väheni samaan aikaan yli 5 prosenttia, eli työtä tarvitsevia olisi kotimaassakin ollut riittämiin. On syytä kysyä, mitä lisäarvoa työnantajat saavat palkkaamalla työntekijöitä Suomen ulkopuolelta, jos osaajia on täälläkin? Usein vastaus löytyy alipalkkauksesta ja työehtojen polkemisesta.

Palvelualojen ammattiliitossa ollaan erityisen huolestuneita kotouttamistoimien riittämättömyydestä. Uudistuksen alla oleva kotouttamislaki kyllä etenee, mutta valtion budjettiesityksessä ei ole varattu määrärahoja esimerkiksi työelämässä välttämättömän kielikoulutuksen lisäämiselle. Lisäksi olisi huolehdittava nykyistä paremmin, että usein työntekijän mukana muuttavan perheen kotoutuminen ja integroituminen toteutuu mahdollisimman hyvin.

- Hukkaamme jo nyt valtavan määrän osaamista työllistämällä pitkälle koulutettuja, mutta muualta Suomeen tulleita ihmisiä heidän koulutustaan vastaamattomiin tehtäviin.

- On hyvin tyypillistä, että siivojana on entinen hammaslääkäri tai tarjoilijana kauppatieteiden tohtori, tiivistää Selin. On kaikkien etu, että myös palveluammateissa työskentelee siihen harjaantuneet ammattitaitoiset ihmiset.

PAMissa pidetään tärkeänä edistää työvoiman liikkuvuuden edistämistä kohtuuhintaista asuntotuotantoa lisäämällä, muuttoavustusta kehittämällä sekä maahanmuuttajataustaisten työttömien työllistymistoimenpiteiden kunnollisella resurssoinnilla. Lisäksi työehtojen toteutumisen valvontaan on osoitettava lisää niin rahaa kuin työvoimaakin ja ammattiliittojen kanneoikeus on toteutettava. Saatavuusharkinnan säilyttäminen ei kuitenkaan ole mikään este työllistää ihmisiä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, mikäli siihen aidosti tarvetta on, mutta sillä pystytään hieman kontrolloimaan työmarkkinoita, muiden keinojen ollessa hyvin vaillinaisia.

Lisätietoja:    
Ann Selin, puheenjohtaja, gsm 0500 750 405
Antti Veirto, tutkimus- ja työvoimapoliittinen sihteeri, gsm 050 465 7501

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa