Tulevaisuudessa kaupan alan työpaikkojen määrä kasvaa

SOK:n pääjohtaja ja Kaupan liiton varapuheenjohtaja Arto Hiltunen puhui Kaupan liiton ja PAMin yhteisessä Työ ja Tulevaisuus –seminaarissa kaupan työllisyydestä ja koulutuksesta Suomessa. Hiltunen näkee kaupan työllistämisnäkymät edelleen vahvoina, vaikka kaupan tuottavuus tuleekin kasvamaan mm. tehostuvan logistiikan, automaattisen rahastuksen ja verkkokaupan avulla. Lisäksi taantuma leikkaa työpaikkojen määrää tilapäisesti. Eniten työpaikkoja avautunee vuoteen 2020 mennessä kauppiaiden ja myyjien ammattiryhmässä. Kaiken kaikkiaan kaupan työpaikkojen määrän arvioidaan lisääntyvän 10-15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä . - Etenkin erikoiskauppojen määrä lisääntyy ja kaupan palvelut monipuolistuvat, mikä lisää työllisyyttä, Hiltunen näkee. Nykyinen kaupallisen koulutuksen aloituspaikkojen jakautuminen ei vastaa kaupan tarpeita. Merkonomien aloituspaikkoja olisi Hiltusen mielestä lisättävä tarvittaessa vaikka tradenomikoulutuksen kustannuksella. Tällä hetkellä merkonomien vuotuisia aloituspaikkoja on noin 5000 ja tradenomien noin 7600. Hiltunen toivoo myös, että kauppakorkeakoulujen kaupan maisteriohjelmat vakiinnutetaan ja tekniselle kaupalle ja palveluille räätälöitäisiin oma ammatillinen koulutus. Myyjät koulutettava tuotteen taustoihin PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhui kriittisen kuluttamisen kasvusta ja kulutustottumusten muutoksista. PAMin kesällä 2009 teettämän eettistä kuluttamista selvittäneen tutkimuksen mukaan peräti 60 prosenttia myyjistä ei ole saanut perehdytystä tuotteiden taustoista, oli kyse sitten raaka-aineista tai käytetystä työvoimasta. Selin painottikin henkilöstön koulutuksen merkitystä ja peräänkuulutti aktiivisempaa vuoropuhelua kaupan alan ja eri kuluttajajärjestöjen välille. - Valistuneet kuluttajat mahdollistavat myynnin kasvun laadun kautta ja myyntihenkilöstön tuotetuntemuksen on vastattava asiakkaiden tarpeita, totesi Selin. Lisätietoja: Ann Selin, PAMin puheenjohtaja, puh 0500 750 405 Arto Hiltunen, SOK:n pääjohtaja, puh 050 02 004

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.