Turvallisuusalan ammattiliiton tiedote

Turvallisuusalan työntekijät tyrmäävät työnantajien näkemyksen vartioiden ja myyjien töiden yhdistämisestä.

Palvelualojen ammattiliittoon kuuluvan Turvallisuusalan ammattiliiton valtuusto on tänään kokouksessaan ottanut kantaa Suomen Kaupan Liiton näkemykseen vartijoiden toimenkuvan laajentamisesta.

On hyvä, että työnantajapuoli vihdoinkin kiinnittää huomiota työ- ja asiakasturvallisuuteen, mutta kahden ammattitaitoa vaativan työn yhdistäminen päinvastoin heikentää turvallisuutta ja lisää hävikkiä entisestään. Yksityisen turvallisuusalan ja kaupan työntekijöiden arvostus, ammattitaito ja työturvallisuus on kyseenalaistettu Suomen Kaupan Liiton toimesta.

Emme voi hyväksyä, että kaupan alalle juuri neuvoteltu sopimus lisien korotuksista yritetään vesittää siirtämällä ja yhdistelemällä tehtäviä toisen sopimusalan piiriin. Tämä luo paineita entistä enemmän turvallisuusalan lisien korottamiselle.

Turvallisuusalan työntekijät ovat jatkossakin valmiita työskentelemään kaupan henkilöstön, asiakkaiden ja yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi, mutta heikentämättä minkään ammattiryhmän identiteettiä.

Lisätietoja: Jyrki Sinkkonen, sopimussihteeri, puh 050 359 0769

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.