Työelämän riitajutuille nopeammin oikeutta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin esittää pohdittavaksi, että jatkossa työriidat voitaisiin käsitellä työtuomioistuimessa. Tällä hetkellä työtuomioistuin käsittelee ainoastaan työehtosopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä.

- Monet työriidat tulisivat nopeammin ja asiantuntevammin käsitellyiksi, jos ne voitaisiin käsitellä työmarkkina-asioihin erikoistuneessa tuomioistuimessa. Vaikkapa yhteistoimintamenettelyyn ja irtisanomisiin liittyvät erimielisyydet olisi järkevä käsitellä yhdessä paikassa sen sijaan, että niitä pyöritetään alioikeuksissa, joista kaikissa ei voi olla tarvittavaa osaamista työelämäkysymyksissä, hahmottelee Selin esitystään.

Palvelualojen ammattiliitossa on vuoden aikana käsittelyssä noin 1 600 jäsenten työriitaa, joista alioikeusprosessiin päätyy noin 200. Työtuomioistuimen käsittelyyn päätyy jutuista vain muutama vuodessa. Erilaisten riitajuttujen määrä on ollut jo muutaman vuoden kasvussa. Tyypillisimmät tapaukset koskevat palkkoja, irtisanomisia ja ylityökorvauksia.

- Alioikeusprosessit ovat usein pitkiä ja työntekijöiden kannalta erittäin raskaita. Tuntuukin sekä ajan että verovarojen hukkaamiselta, puhumattakaan ihmisten pinnan kiristymisestä, kun jutut viipyvät oikeudessa kohtuuttoman kauan, Selin sanoo.

Selin esitti työriitojen käsittelyprosessin nopeuttamista PAMin edustajiston kokouksessa pitämässään puheessa. Puheessaan Selin toi esiin myös liiton vaatimukset hallitusohjelmaneuvotteluiden osalta. PAM vastustaa arvolisäverokantojen nostoa, jolla heikennettäisiin pienituloisten ostovoimaa ja toisaalta vaikeutettaisiin työvoimavaltaisten palvelualojen yritysten menestymistä.

Harmaan talous on merkittävä riesa majoitus- ja ravintola-alalla, ja Selin vetoaakin hallitusohjelmaneuvottelijoihin, että Luoman työryhmän esitykset harmaan talouden torjunnasta rakennus- ja majoitus- ja ravintola-alalla toteutetaan mahdollisimman pikaisesti. Työllisyyden edistämiseksi liitto ajaa yhdessä työnantajaliittojensa kanssa sekä kokonaisvaltaista kaupan alan selontekoa että valtakunnallista matkailun edistämisen strategiaa vuosille 2011-2015.

PAMin edustajisto on koolla Hotelli Petäys Resortissa, Hattulassa 25.-26.5.2011.

Ann Selinin puhe PAMin edustajistolle on luettavissa kokonaisuudessaan PAMin verkkopalvelussa www.pam.fi.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405
Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden vastaava, puh. 050 3100 676

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.