Työttömyysturva heikkenee kaikkein pienituloisimmilla

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin on pettynyt hallituksen esitykseen työttömyysturvan muutoksista. - Teollisuuden neuvotteluiden yhteydessä löysästi luvattiin muutoksia, joiden seuraukset heikentävät pienituloisten asemaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, toteaa Selin.

Hallituksen esityksessä työttömyysturvalakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekeville maksettaisiin lomautuspäiviltä täysi työttömyyspäiväraha nykyisen sovitellun työttömyysturvaetuuden sijaan. Nykyinen järjestelmä pysyisi myös voimassa. - Etuuden saaja ei voi valita itselleen parasta vaihtoehtoa, jolloin lopputulos on se, että mikäli on lomautettuna enemmän kuin päiväksi ja lähtöpalkka on alle 2900 euroa/kk, niin etuuden taso laskee. Lasku on enimmillään jopa 80 euroa kuukaudessa, mikä on ihan merkittävä summa kunta- ja palvelusektorin työntekijöiden palkkatasossa, selventää Selin. Yhdenvertaisuus on vaakalaudalla Osa-aikaisuuden johdosta soviteltua työttömyysturvaetuutta saavat puolestaan häviävät suhteessa päiväksi lomautettuihin. - Hallituksen esityksen mukaan päiväksi lomautetut saisivat korvausta ja olisivat paremmassa asemassa kuin ne, joiden työaikaa olisi lyhennetty vastaavan verran useampana päivänä. He eivät saisi korvausta ollenkaan. Tätä emme voi hyväksyä edes määräaikaisesti, linjaa Selin. PAM ry. ja JHL ry. ovat aiemmin esittäneet ratkaisuja nykyisen sovitellun kehittämiseen, joilla myös päiväksi lomautetut pääsisivät sovitellun työttömyysturvaetuuden piiriin ja järjestelmä yksinkertaistuisi. Lisätietoja Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh. 050 3100 676

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit