Paroc ja muut energiatehokkuusalan johtavat yritykset suhtautuvat varauksellisesti EU:n valmisteilla olevaan energiatehokkuusstrategiaan

Lämmöneristeratkaisujen valmistaja Paroc sekä 21 rakennus- ja energiatehokkuusalan johtavaa yritystä ovat lähettäneet EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolle avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kunnianhimoisempia tavoitteita korjausrakentamiselle. Nyt neuvottelujen alla oleva EU:n energiatehokkuusstrategia ei aseta riittäviä vaatimuksia korjausrakentamiselle, vaikka juuri korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus koko EU-alueen taloudelliseen tilanteeseen sekä energiatehokkuuteen.

EU-komissio käy tällä hetkellä neuvotteluita uudesta energiatehokkuusstrategiasta, joka on tarkoitus hyväksyä heinäkuun loppuun mennessä. Paroc ja 21 muuta rakennus- ja energiatehokkuusalan yritystä ovat lähettäneet Barrosolle avoimen kirjeen, jossa he esittävät tyytymättömyytensä uuteen strategiaehdotukseen – yritysten mukaan se ei aseta riittäviä vaatimuksia korjausrakentamisen energiatehokkuudelle. 

EU-komission ja konsulttiyhtiöiden raportit vahvistavat näkemykset siitä, että korjausrakentamisen määrän ja laadun lisääminen on välttämätöntä. Ympäristöalan konsulttiyhtiö Ecofysin¹ tuoreen raportin mukaan korjausrakentaminen vähentäisi voimakkaasti tarvittavan tuontienergian määrää. Ecofysin selvitys osoittaa, että jopa 61 prosenttia kaasun tuonnista kuluu rakennuksiin – korjausrakentaminen vähentäisi kaasun tuontia jopa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. EU-komission omissa raporteissa todetaan, että korjausrakentaminen on avain moniin EU:n sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristön haasteisiin. Rakentaminen nähdään raporteissa yhtenä talousalueen tärkeimmistä osa-alueista, joissa energiatehokkuutta olisi erityisesti kehitettävä. Korjausrakentamisen lisääminen valtavan kokoisella sektorilla² tukee koko EU-alueen työllisyystilannetta.

Yritykset pyytävät avoimessa kirjeessä Barrosoa kiinnittämään huomiota siihen, että poliittinen kaupankäynti ei johtaisi liian alhaisiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Ne vaativat komissiolta kunnianhimoisuutta energiatehokkuusvaatimusten suhteen sekä täsmällisiä energiansäästötavoitteita koko rakennusalalle. 

Avoimeen kirjeen lähettäjinä olivat Paroc Group Oy, AGC Glass Europe, Bauder, BorsodChem Zrt., Danfoss, Guardian Group, Ingersoll Rand, Kingspan, Knauf Insulation, Mondi Coatings GmbH, Nestaan Holland BV, NSG Group, Philips Lighting, Recticel, Rockwool International, Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Isover, Flat Glass Sisecam, Recticel International, URSA Insulation, United Technologies Corporation ja Velux A/S. 

Kyselyt ja haastattelupyynnöt: Mika Toikka, Chief Marketing Officer, Paroc Group,mika.toikka@paroc.com, +358 40 352 5444

¹”Deep renovation of buildings: An effective way to decrease Europe’s energy import dependancy”, Ecofys 2014. Raportin mukaan 61 % kaasun tuonnista menee rakennuksiin. Korjausrakentaminen voi vähentää EU:hun tuodun kaasun määrää jopa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 

²Rakennussektori muodostaa 10 % EU:n bruttokansantuotteesta (BKT) ja alalla on yli 20 miljoonaa työpaikkaa. ”Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises” (COM(2012) 433).

Yrityksestä

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC®-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Paroc on osa Owens Corningia.

Tilaa