Paroc Lupaus on passiivirakentamisen taidonnäyte

Valkeakosken asuntomessujen passiivitalo Paroc Lupaus (kohde nro 21) on paitsi rakennusteknisesti tiivis, myös erinomainen taidonnäyte suomalaisen passiivirakentamisen osaamisen tasosta ja suunnitteluyhteistyöstä. Tulevaisuuden arkkitehtisuunnittelun tueksi on luotu asuntomessuilla julkaistava passiivitalon suunnitteluohjeisto, johon on haettu kokemuksia mm. Paroc Lupauksesta.

Mäkisen perheelle valmistuneessa passiivitalo Paroc Lupauksessa tiiveys on ollut ydinsana niin rakennusteknisesti kuin lopputuloksenkin kannalta. Taloprojekti edellyttää aina sujuvaa ja hyvin koordinoitua yhteistyötä eri osapuolten kesken, jotta yksi elämän mittavimmista projekteista saa onnellisen lopun. Kokonaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää on myös hallittu, kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi, jolla varmistetaan että kohde valmistuu oikein toteutettuna ja ajallaan. Passiivitalo Paroc Lupauksen koordinoinnista Paroc Oy Ab:n puolesta vastanneen Tuula Nordbergin mukaan kohteessa on ollut mukana lukuisa määrä yhteistyökumppaneita, joiden on tullut ymmärtää passiivirakentamisen periaatteet. - Yhteistyön sujuvuus suunnittelun, työnjohdon ja toteutuksen välillä on ollut avainasemassa, sillä passiivitalossa ilmatiiveys, hyvä lämmöneristävyys ja sisäilmanlaatu ovat peruskriteerit, joiden toteuttaminen vaatii hieman tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä eri osapuolten kesken, Nordberg toteaa. – Passiivitalon suunnittelun peruslähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet sekä arkkitehdin, LVI-, ja rakennesuunnittelijan välillä tapahtuva yhteistyö. Suunnittelijoilla on vapaus valita keinot, joilla saavutetaan passiivitalon energiatehokkuustaso. Hyvä suunnittelu ei kuitenkaan yksin takaa onnistunutta lopputulosta, vaan lisäksi vaaditaan asioiden oikeaa toteutusta työmaalla. Paroc Lupauksen rakentajiksi valikoitui onneksi osaavia ammattimiehiä, jotka ymmärsivät passiivitalon huolellisen toteutuksen merkityksen. Onhan passiivitalo Paroc Lupaus moni-ilmeinen talo, jossa on ilmatiiviyden kannalta haastavia kohtia, kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastannut Kimmo Lylykangas täydentää. Arkkitehti SAFA Kimmo Lylykankaan ja VTT:n asiakaspäällikkö Jyri Niemisen yhteistyön tuloksena on luotu Valkeakosken asuntomessuilla julkistettava passiivitalon suunnitteluohjeisto arkkitehtikoulutusta varten. Suunnitteluohjeiden laatimiseen on myönnetty Suomen Asuntomessujen Casa Humana -apuraha ja Paroc Lupaus on ollut yksi kohteista, jonka rakentamisesta saatuja kokemuksia on hyödynnetty ohjeiden laadinnassa. VTT on ollut mukana Paroc Lupauksen rakennusprojektissa suunnitteluvaiheesta lähtien ja seuraa kohteen lämmitysenergian kulutusta usean vuoden ajan. Osana tätä seurantaa tehtiin mittaus, jossa talon tiiveys mitattiin ilmanvuotoluvulla. - Paroc Lupauksen ilmatiiveysluku oli 0.28 l/h, joka on huomattavasti passiivitalojen tavoitetasoa parempi. Se on osoitus Paroc Lupauksen rakentamisen hyvästä laadusta ja suunnitteluohjeiden oikeasta toteutuksesta, Jyri Nieminen toteaa. Lisätietoa: tuula.nordberg@paroc.com, p. 040 575 5525 mia.heiskanen@trademia.fi p. 040 505 6534 (Aineistot) Kohteen kuvat osoitteessa http://www.energiaviisastalo.fi/?cat=Kuvapankki www.energiaviisastalo.fi Paroc Lupaus on Paroc Oy Ab:n ja VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos) pilottihanke. Sen lämmityslasku on vain noin neljännes verrattuna vastaavaan tavanomaiseen taloon. Paroc Lupauksen avulla tutkitaan ja varmennetaan Parocin passiivitalokonseptin ja sen rakenneratkaisujen toimivuus Keski-Suomen leveysasteilla. Passiivitalon määritelmä VTT:n (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) määritelmän mukaan passiivitalo on rakennus, jonka vuotuinen lämmitysenergiantarve on 20-30 kwh/m2 riippuen maantieteellisestä sijainnista. Etelä-Suomessa passiivitalon energiankulutus on keskimäärin 20 kWh/m2/v. Paroc passiivitalohankkeet Suomessa • Paroc Passiivitalo, Tikkurila • Paroc Lupaus, Valkeakoski • Paroc Arctica, Rovaniemi • Passiivitiilitalo, Raahe • Teema-Passiivitalo, Ilmajoki

Yrityksestä

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC®-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Paroc on osa Owens Corningia.

Tilaa

Liitteet & linkit