Paroc Passiivitaloilla ilmastotalkoisiin

Suomen ensimmäinen VTT:n passiivitalomääritelmän mukainen pientalo nousee Vantaan Tikkurilaan. Paroc Passiivitalo käyttää vain noin viidenneksen Suomen rakentamismääräysten mukaisten talojen vaatimasta lämmitysenergiasta. Yleistyessään passiivirakentaminen olisi keskeinen ratkaisu ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Passiivitalon eli minimienergiatalon energiatehokkuus perustuu passiivirakentamisen ratkaisuihin, joissa vaipan rakenne, eristävyys ja tiiviys ovat ilmanvaihdon lämmön talteenoton rinnalla merkittävässä osassa. Passiivitalossa ei tarvita varsinaista lämmitysjärjestelmää lainkaan, vaan talo lämpenee pääosin mm. ihmisistä, kodinkoneista ja valaistuksesta syntyvällä hukkaenergialla.

Euroopan Unionin ilmastopaketti asettaa Suomelle entistä tiukemmat päästötavoitteet. Rakennukset käyttävät n. 40 % Euroopan energiasta, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin liikenteen käyttämä määrä. Suomessa rakennusten energiankulutus aiheuttaa kolmanneksen maan kasvihuonepäästöistä ollen 22 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Passiivitason uudis- ja peruskorjausrakentamisella voitaisiin säästää yli 70 % nykymääräysten mukaisten rakennusten lämmitysenergiasta.

Kioton ilmastosopimuksen pohjalta rakennettu pyramidi-malli (liite) kuvaa keinoja päästä haasteelliseen päästötavoitteeseen. Pyramidin mukaan lämpöhäviöiden minimointi eli eristäminen ja tiivistäminen unohtamatta asianmukaista ilmanvaihtoa on tärkein tapa vähentää rakennusten ympäristövaikutuksia.

Rakennuksissa piilevä potentiaali on tiedostettu myös EU:n Energiatehokkuusohjelmassa, mikä toteutuessaan edellyttäisi passiivitalojen käyttöönottoa uudisrakentamisen standardina vuodesta 2015 eteenpäin. Passiivitaloja on Keski-Euroopassa jo useita tuhansia. Esimerkiksi passiivitalojen synnyinmaassa Saksassa niitä on n. 8000. - Kiinnostus on ilmastonmuutos- ja energianhintakeskustelujen myötä herännyt Suomessakin, toteaa Parocin passiivitaloprojektin kehityspäällikkö Pekka Haikonen.

Passiivitalo olisikin yleistyessään tehokas ratkaisu CO2-päästöjen vähentämiseen ja sen myötä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Passiivitalot perustuvat yksinkertaiseen rakennusteknologiaan, eikä niiden arkkitehtuurille ole erityisiä rajoituksia.


Lisätiedot: Pekka Haikonen, kehityspäällikkö, Paroc Oy Ab. Sähköposti: pekka.haikonen@paroc.com, Puhelin 040 505 0704.


Taustaa toimittajalle:

VTT:n (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) määritelmän mukaan passiivitalo on rakennus, jonka vuotuinen lämmitysenergian tarve on 15-30 kWh/m2 riippuen maantieteellisestä sijainnista. Etelä-Suomessa passiivitalon lämmitysenergiankulutus on keskimäärin 20 kWh/m2/v.

Muita Paroc passiivitalohankkeita
Toinen Paroc Passiivitalo rakennetaan Valkeakosken asuntomessuille vuonna 2009. Sen energiankulutus tulee olemaan 25 kilowattituntia neliömetrillä Keski-Suomen standardien mukaan. Paroc on mukana myös Liettuaan ja Tukholmaan rakenteilla olevissa passiivitalo-pilottikohteissa, joiden kaikkien odotetaan valmistuvan vuoden 2008 aikana.Yrityksestä

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistajana. PAROC®-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Paroc on osa Owens Corningia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit