Kohti kahvin valoisaa tulevaisuutta: Paulig käynnistää alkuperämaissa uusia kumppanuushankkeita ja hankkii Presidentti-kahvit niiden kautta

Paulig on käynnistänyt kahvin hankintamaissaan uusia kumppanuushankkeita, joissa sitoudutaan alueen kahvielinkeinon ja koko yhteisön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Pauligin kumppaneita ovat muun muassa International Coffee Partners, Coffee & Climate, Reilu Kauppa ja kahvinvientiyritykset. Pauligin Presidentti-kahvi hankitaan jatkossa vain kumppanuushankkeiden kautta.

Tällä hetkellä Paulig on tavoittanut kumppanuushankkeidensa kautta jo lähes 100 000 kahvinviljelijää. Paulig on perustajajäsen vuonna 2001 muodostetu ssa International Coffee Partners -hankkeessa, jonka piiriin kuuluu lähes 66 000 viljelijää . Nyt yhdessä vientiyritysten kanssa aloitetut uudet Pauligin omat yhteistyö hankkeet Kolumbiassa ja Nicaraguassa tavoittavat noin 1 500 kahvitilaa. Lisää omia hankkeita perustetaan parhaillaan Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan . N äiden kautta tullaan tukemaan yhteensä kymmeniä tuhansia viljelijöitä.     

N oin 70 prosenttia kaikesta maailman kahvista viljellään alle kahden hehtaarin perhe tiloilla . Kahviketjussa avainasemassa on siis k ahvinviljelijä, paikallinen pienyrittäjä, joka kamppailee riittävän toimeentulon ja toiminnan jatkuvuuden sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamie n haasteiden kanssa. Turvataksemme kahvinautinnot myös tuleville sukupolville, panostamme kannattavaa n ja kestävää n kahvin viljelyyn , kertoo Pauligin Kahvi-liiketoimintayksikön toimitusjohtaja Elisa Markula .    

Laatu ja hyvä maku syntyvät vain yhteistyössä toimien  

Paulig-kahvien hankintapäällikkö András Koroknay -Pál on ollut perustamassa ensimmäisiä Pauligin omia kumppanuushankkeita , jotka auttavat koko yhteisön elinvoimaisuutta . Paulig sitoutuu kumppanuushankkeisiinsa useaksi vuodeksi ja ostaa niiden kautta yhtiön laatukriteerit täyttävää raakakahvia .  

Y hteistyössä lähdetään l iikkeelle avainasioista eli tilan kannattavuudesta , kahvin laadusta eli mausta ja toiminnan jatkuvuudesta . Yhdessä k äydään läpi esimerkiksi k irjanpitoon liittyviä asioita sekä opetellaan optimoimaan kasteluveden ja lannoitteiden käyttöä . Kaikki hankkeet räätälöidään viljelijäyhteisön kanssa sopiviksi juuri kyseisen alueen paikallisiin tarpeisiin , kertoo Koroknay-Pál .  

Yrittäjyyden lisäksi pyritään luomaan puitteita paikallisille kahviyhteisöille ja tukemaan lasten koulunkäynnin edellytyksiä tai puhtaan veden saatavuutta ja ympäristön suojelua.  

Meillä on käynnissä samanaikaisesti useita eri hankkeita . Esimerkiksi Tansaniassa International Coffee Partnersin kautta on tuettu 25 000 paikallista pienviljelijää ja rakennettu yrittäjyyteen ja yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä monistettavaksi koko maahan. Nicaraguassa olemme työskennelleet Mercon -vientiyrityksen kanssa ja remontoineet Nueva Segovian aluee n koulun ja luoneet sinne puitte et puhtaan juomaveden saantiin . Kolumbiassa teemme yhteistyötä Volcafen kanssa, ja siellä keskiössä ovat parhaiden viljelykäytäntöjen opettaminen  

Vastuulliseksi varmennettua kahvia  

Paulig etenee määrätietoisesti kohti tavoitetta, jossa kaikki yhtiön ostama kahvi on vastuulliseksi varmennettu a. Kumppanuushankkee t ovat osa Pauligin vastuullisuus lupausta .  

– Lupauksemme on, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki kahvimme on sertifioitua tai muuten vastuulliseksi varmennetuista lähteistä hankittua. Viljelijäyhteis öjä tukevat kumppanuushankkeet ovat yksi askel kohti tätä tavoitetta, Markula sanoo.  

– Suomessa juodaan eniten kahvia maailmassa per henkilö , joten meillä, jos kenellä, on mahdollisuus omilla valinnoillamme vaikuttaa kahvin valoisaan tulevaisuuteen , Markula muistuttaa.  

Pa ulig käyttää tuotteissaan sertifioituja kahveja kuten Reilu Kauppa, UTZ C ertified ja Rainforest Alliance sekä näihin sertifikaatteihin yhdistettynä myös Luomu-kahvia. Näiden lisäksi Paulig ostaa kahvia alkuperämaistaan tarkoin valituista kumppanuushankkeistaan . E nsi maaliskuussa myyntiin tuleva Presidentti Special Blend 2018 - kahvi on ensimmäinen tuote, joka on hankittu vain kumppanuushankkeista. Vuoden 2018 aikana kumppanuushanke kahvien valikoima laajenee kattamaan koko Paulig Presidentti -t uoteperheen.     

Pauligin työtä alkuperämaissa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnistei lla # paulig , # beanthere ja #kahvinjäljillä . Helsingin keskustassa sijaitsevassa Paulig Kulmassa järjestetään Kahvin jälj i llä -iltoja , jo i ssa kerrotaan tar k emmin vastuullisuustyöstämme. Lisätietoja tapahtumista löytyy Paulig Kulman Facebook-sivulta.    

paulig.fi/vastuullisuus  
# paulig #kahvinjäljillä # beanthere  

    

 

Lisätietoja

Elisa Markula, toimitusjohtaja, Paulig-konsernin Kahvi-liiketoimintayksikkö, p. 09 319 8686
Pirjo Hästbacka, viestintäpäällikkö, Paulig-konsernin Kahvi-liiketoimintayksikkö, p. 050 356 8359

Paulig-konsernista
Kansainvälisenä elintarvikealan perheyrityksenä Paulig tunnetaan korkealaatuisista merkkituotteistaan ja palveluistaan. Yhtiön päätoimialat ovat Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, Snack Food ja Naturally Healthy Food. Tuotemerkkimme ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco. Pauligilla työskentelee 1 900 henkilöä 13 maassa ja yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 917 miljoonaa euroa. Lue lisää osoitteessa  www.pauliggroup.com .

Paulig-konsernin Kahvi-divisioona on Suomessa ja Baltiassa markkinajohtaja ja Venäjällä toiseksi suurin paahdetun kahvin toimittaja. Paulig tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan niin vähittäiskaupalle, HoReCa-sektorille kuin työpaikoille Paulig Professional -liiketoimintayksikön kautta. Suomessa Pauligin tunnetuimpia merkkituotteita ovat Juhla Mokka, Presidentti, Paulig Brazil ja Paulig Mundo sekä kahvijuoma Paulig Frezza ja kaakaojuoma Paulig Tazza. Venäjän ja Baltian markkinoilla suosituimpia ovat Presidentti ja Paulig Classic -kahvit sekä Paulig-espressotuotteet. Yhtiön kahvipaahtimot sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa ja Venäjän Tverissä. Vuosaaren paahtimosta valmistuu vuodessa noin 100 miljoonaa kahvipakettia eli noin 45 miljoonaa kiloa kahvia.
www.paulig.fi .

Yrityksestä

Kansainvälisenä elintarvikealan perheyrityksenä Paulig tunnetaan korkealaatuisista merkkituotteistaan ja palveluistaan. Yhtiön päätoimialat ovat Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, Snack Food ja Naturally Healthy Food. Tuotemerkkimme ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco. Pauligilla työskentelee 1 900 henkilöä 13 maassa ja yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 917 miljoonaa euroa. Lue lisää www.pauliggroup.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia