Helsinkiin rakennetaan laaja puukerrostalokortteli

 

Metsäliiton Puutuoteteollisuus, lehdistötiedote 13.12.2010

Helsingin Viikkiin rakennettava puukerrostalokortteli perustuu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Finnforest Kerrostalojärjestelmään. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan hankkeen rakennuttaja on Etera ja pääurakoitsija Peab. Asuntoja valmistuu kaikkiaan 113.

Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli on yksi Suomen tähän asti suurimmista puukerrostalohankkeista. Hankkeen osapuolten tavoitteena on tuoda kotimaan asuntorakentamismarkkinoille teollisesti toteutettu, moderneihin puukomposiitteihin perustuva modulaarinen kerrostalojärjestelmä, jossa rakentamisen ratkaisujen nopeus, ekotehokkuus ja kaupallinen kilpailukyky on saatu yhdistettyä.

'Järjestelmästä on jo Suomessakin yli viiden vuoden käyttökokemus, joten kyse ei ole puurakentamisen pilotti- tai koerakennuskohteesta', sanoo Rakentamisen tuotteet -liiketoimintalinjan johtaja Mika Kallio Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. 'Tähtäämme heti alusta alkaen pitkäjänteiseen ja kannattavaan teolliseen toimintaan, jossa Finnforest Kerrostalojärjestelmää voidaan soveltaa sellaisenaan paitsi asuntotuotantoon myös muuntojoustavaan toimisto- ja liiketilarakentamiseen.'

'Eteralle Viikin hanke on asuntosijoituskohde, jolle haemme vakaata ja kilpailukykyistä tuottoa. Puukerrostalot ovat tulevaisuutta. Haluamme olla edelläkävijänä edistämässä niiden rakentamista Suomessa. Metsäliitto on kehittänyt järjestelmän, jolla puukerrostalorakentamisesta tulee liiketoimintaa', sanoo Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen.

'Peabilla on erittäin hyviä kokemuksia puutalorakentamisesta jo pidemmältä ajalta Ruotsissa. Tätä kokemusta hyödynnämme Viikin Latokartanon rakentamisessa. Puutalorakentamisessa näemme paljon potentiaalia sekä liiketaloudellisessa että ekologisessa mielessä. Tässä kehityksessä haluamme olla mukana', toteaa Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko.

Finnforest Kerrostalojärjestelmä sisältää Kerto-rungon sekä elementteinä toimitettavat katon, ulkoseinät ja välipohjat. Järjestelmä edistää kustannustehokasta kerrostalorakentamista, sillä se nopeuttaa rakentamisaikataulua, vähentää työmaa-aikaista työtä ja minimoi materiaalihukan. Finnforest Kerrostalojärjestelmä on hinnaltaan kilpailukykyinen betonijärjestelmiin verrattuna, ja rakennuksen elinkaaren aikana tehtävät muutos- ja korjaustyöt on helpompi toteuttaa puurunkoisessa kuin betonirunkoisessa rakennuksessa.

Viikin puukerrostalohanke vastaa Helsingin kaupungin tavoitteisiin edistää ekologista rakentamista ja kerrostalojen kehittämistä. 'Saamme hyvää palautetta asukaskyselyissä Viikin puutaloissa asuvilta', sanoo Viikin projektinjohtaja Heikki Rinne Helsingin kaupungilta.

Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokkaampi ja hiilijalanjäljeltään pienempi kuin kilpaileviin rakennusmateriaaleihin perustuva kerrostalo, koska puisten rakennusosien valmistukseen, kuljetukseen ja itse kerrostalon rakentamiseen kuluu vähemmän energiaa. Myös hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän. Lisäksi puu on kasvaessaan sitonut ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puurakenteisiin koko niiden käyttöiän ajaksi.

Viikin Latokartanon puukerrostalot sijoittuvat Von Daehnin kadun, Nils Westermarckin kujan ja Agronominraitin rajaamaan kortteliin. Kohde sisältää kuusi taloa, joissa on kussakin runsaat 1000 kerrosneliömetriä. Talot ovat kolmi- ja nelikerroksisia, ja niissä on yksi porraskäytävä ja hissi. Asuntoja on yhteensä 113, ja niiden pinta-ala on keskimäärin 52 neliömetriä. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkaa alkuvuonna 2011 ja ensimmäisten talojen suunnitellaan valmistuvan vuoden sisällä.

Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli
– Osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää monipuolisia ja asukaslähtöisiä talotyyppejä, muuntojoustavia ja kohtuuhintaisia asuntoja sekä viihtyisiä pihoja.
– Rakennuttaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
– Pääurakoitsija: Peab Oy
– Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Pilari-palkkirunkoon sekä katto- ja välipohjaelementeihin perustuva kerrostalojärjestelmä. Päämateriaalina Finnforest Kerto: havupuuviiluista liimaamalla valmistettu palkki- ja levytuote, jota käytetään erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin.
– Kaava-alueen laajuus: noin 11 000 m2
– Kerrosneliömäärä: 6970 m2
– Kerrostalojen asuntotyypit ja määrät: 113 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa
– Alueen rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2011
– Alueen on suunniteltu valmistuvan vuoden sisällä rakentamisen aloittamisesta

 

 

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit