Peab aloittaa Seinäjoella Maakunnankatu 6 -kiinteistön kehittämisen

Peab Oy ja osoitteessa Maakunnankatu 6 sijaitsevan kiinteistön omistajat ovat allekirjoittaneet 30. kesäkuuta kiinteistön kehittämistä koskevan sopimuksen.

Kiinteistön omistajat ovat tarjonneet Peabille yhteistyömahdollisuutta keskeiseltä paikalta Seinäjoen ydinkeskustassa. Kiinteistö sijaitsee Koulukatu – Maakunnankatu – Matti Visannin kuja – Nuorisokeskus välisellä alueella. Yksityisten kiinteistön omistajien lisäksi Seinäjoen kaupunki omistaa korttelista maa-alueita. Alustavissa neuvotteluissa Seinäjoen kaupunki on suhtautunut myönteisesti korttelin kehittämiseen. Solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa kaupunkikehityksellisesti tarpeellisen ja kaupungin ilmettä elävöittävän kehityshankkeen.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen tavoitteena on selvittää yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa alueen toiminnallisessa ideoinnissa syntyvien ratkaisujen kaavoituksellista, teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Kehittämissopimuksen tavoitteena on käynnistää keskustan toimintoja tukeva asemakaavamuutos ja kaupunki-ilmettä parantava rakentaminen korttelin alueella.

Kehittämisprojektin osana tontin kaavaa pyritään yhteistoimin Seinäjoen kaupungin kanssa kehittämään ja tonttitehokkuutta nostamaan siten, että tonttia voidaan käyttää liiketila-, toimisto- ja asuntorakentamiseen. Selvityksen aikana tutkitaan korttelin ympärillä olevia muita keskustan kehittämisen vaihtoehtoja. Tavoitteena on myös tutkia pohjoisen keskustan pysäköintiin liittyviä ratkaisuja, Matti Visannin kujan ilmettä sekä samassa korttelissa olevan Nuorisokeskuksen ympäristöä.

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on kehittää ydinkeskustaa ja saada siitä miellyttävä kaupunkimainen asuinpaikka 10.000 ihmiselle. Asukasmäärän lisääntyminen mahdollistaa myös keskustan kehittymisen haluttavaksi ja vilkkaaksi liike- ja kauppa paikaksi. Lisärakentaminen tukee Seinäjoen kehittymistä maakuntakeskuksena.

Maakunnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että sillä on selkeä keskustaajama. Ydinkeskustan kehittymiselle on tällä hetkellä suuri tarve. Seinäjoen ydinkeskustan kehittymistä tulee tukea kaikin keinoin. ”Pidän erittäin hyvänä, että kaupungin keskustan kehittämisen työryhmässä on ydinkeskustan kauppakeskusstrategia, kivijalkakaupan ja toimistorakentamisen strategia, pysäköintistrategia ja asumisen strategia selkeytymässä. Seinäjoen elinehto ja tulevaisuus ovat keskustan ja etenkin ydinkeskustan kehittämisessä”, muistuttaa Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Kaupunki tulee kehittymään asumisen osalta keskusta-alueelle sekä kaupungin itäiseen ja eteläiseen osaan. Itäväylän rakentuminen vaikuttaa kaupungin logistiseen painopisteeseen.

Lisätietoja:
Mika Katajisto, toimitusjohtaja, Peab Oy, puh. +358 40 570 1025, mika.katajisto@peab.fi
Vesa Mäkiranta, aluepäällikkö, Peab Oy, puh. +358 40 570 1032, vesa.makiranta@peab.fi
www.peab.fi

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 13 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Peab Oy:n toimialoihin kuuluvat asuntorakentaminen, muu talonrakentaminen ja korjausrakentaminen. Kiinteistöliiketoiminnasta vastaa Peab Invest Oy. Maa- ja vesirakentamisesta vastaa Peab Infra Oy ja Peab Industri Oy vastaa valmisbetoni- ja kiviainesliiketoiminnasta sekä Lambertsson Oy nosturiliiketoiminnasta. Konsernin liikevaihto on 4.9 miljardia euroa. Peab-konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa