Peab Oy on voittanut Suomen ensimmäisen ryhmävalitusasian

Peab Oy oli toiminut asianmukaisesti ja huolellisesti arvioidessaan rivitaloyhtiön käyttökustannuksia. Suomen ensimmäinen ryhmävalitusasia on ratkaistu Peab Oy:n hyväksi.

Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies käynnistivät Suomen ensimmäisen ryhmävalituksen Peab Oy:tä vastaan vuonna 2011. Valituksessa esitettiin, että Peab Oy olisi asuntokauppalain vastaisesti arvioinut rivitaloyhtiön hoitovastikkeet selvästi toteutunutta alhaisemmiksi.

Nyt kuluttajariitalautakunta on yksimielisesti päätöksessään todennut, että Peab Oy:n arvio kustannuksista oli laadittu asianmukaisesti ja huolellisesti. Hoitovastikkeiden ja toteutuneiden käyttökustannusten erotus on johtunut merkittävimmiltä osin ennakoimattomista kustannustekijöistä, joita Peab Oy:n ei voida edellyttää kyenneen ottamaan etukäteen huomioon. Päätöksessä korostettiin myös asukkaiden vastuuta ja mahdollisuutta vaikuttaa asumisaikaisiin kustannuksiin.

Lautakunta toteaa päätöksessään, ettei yhdessäkään valituksen kohteena olevassa asuntokaupassa ole virhettä ja kaikki kuluttaja-asiamiehen vaatimukset on hylätty.

-          Olemme alusta alkaen pyrkineet asiassa sovinnolliseen ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Nyt asia on ratkaistu yksimielisesti Peabin hyväksi. Pahoittelemme kuitenkin prosessista asukkaille aiheutunutta mielipahaa, kommentoi Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko.

Lisätietoja:

Petri Suuperko, toimitusjohtaja, Peab Oy, puh. +358 207 606 200, petri.suuperko@peab.fi

www.peab.fi

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa 850 henkilöä. Peab Oy:n toimialoihin kuuluvat asuntorakentaminen, muu talonrakentaminen, korjausrakentaminen sekä kiinteistöliiketoiminta. Maa- ja vesirakentamisesta vastaa Peab Infra Oy. Konsernin liikevaihto on 4 miljardia euroa. Peab-konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa