Peabin tilinpäätöstiedote tammikuu – joulukuu 2009

 

• Nettoliikevaihto kasvoi kolme prosenttia 35 140 miljoonaan Ruotsin kruunuun (34 132). Nettoliikevaihto laski 12 prosenttia verrattuna pro forma -liikevaihtoon Peab Industri mukaan lukien.

• Liiketulos kasvoi 1 601 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 349). Pro forma -liiketulos oli edellisvuonna Peab Industri mukaan lukien 2 202 MSEK.

• Vuoden tulos nousi 1 321 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 093). Pro forma -tulos oli edellisvuonna Peab Industri mukaan lukien 1 724 MSEK.

• Osakekohtainen tulos ennen omistuksen laimentumista oli 4,59 Ruotsin kruunua (6,56). Edellisvuoden osakekohtainen pro forma -tulos ennen omistuksen laimentumista Peab Industri mukaan lukien oli 6,10 Ruotsin kruunua.

• Rakennus- ja maanrakennustoiminnan tilauskanta kasvoi 24 487 miljoonaan Ruotsin kruunuun (24 233).

• Kassavirta oli vahva neljännen vuosineljänneksen aikana.

• Hallitus ehdottaa, että osinko nostetaan 2,50 Ruotsin kruunuun (2,25) osaketta kohden.

 - Vuosi 2009 alkoi hyvin epävarmoissa merkeissä ja lähtökohtana oli, että vuodesta tulisi vaikea ja että markkinanäkymät pohjoismaisilla rakennusmarkkinoilla olisivat heikot. Kun nyt tarkastelemme vuotta 2009, voimme todeta, että vuosi oli jälleen myönteinen Peabille. Markkinatilanne on vakautunut vähitellen heikon alkuvuoden jälkeen. Konsernin maanrakennustoiminnan osuus tässä kehityksessä on merkittävä, ja siitä on muodostunut odotusten mukainen vakaa perusta, sanoo Peabin toimitusjohtaja Mats Paulsson.

Lisätietoja antavat:
Gösta Sjöström, tiedotuspäällikkö      0733 371010
Mats Leifland, sijoittajasuhteet      0733 371006
Jesper Göransson, talousjohtaja      0733 371013
Jan Johansson, varakonsernijohtaja      0733 374000

Tämän tiedotteen tiedot ovat sellaisia, jotka Peab AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineillä käytävää kauppaa säätelevän lain mukaan.
Tiedot annettiin julkaistaviksi 17. helmikuuta 2010 klo 07.00.

Peabin aiempia lehdistötiedotteita on saatavissa osoitteessa www.peab.se

Peab on Pohjoismaiden johtavia rakennus- ja maanrakennusyhtiöitä. Peabilla on noin 13 000 työntekijää ja sen liikevaihto on yli 35 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernin tytäryhtiöillä on strategisesti sijoitetut toimistot Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Konsernin pääkonttori on Förslövissä Bjären niemimaalla Skånessa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Tukholman pörssissä.

Tietoja Peab-konsernista: gosta.sjostrom@peab.se   +46 733 371010

 

 

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit