Tilinpäätöstiedote, tammi–joulukuu 2016 - Parantunut kannattavuus ja vahva kassavirta

14.2.2017 klo 8.00

Loka–joulukuu 2016 

• Operatiivinen nettoliikevaihto 13 795 Mkr (12 128) 

• Operatiivinen liiketulos 641 Mkr (-220) 

• Operatiivinen liikevoittoprosentti 4,6 (-1,8) 

• Tulos ennen veroja 668 Mkr (-224) 

• Osakekohtainen tulos 1,90 kr (-0,46) 

• Saadut tilaukset 10 367 Mkr (9 704) 

• Kassavirta ennen rahoitusta 2 024 Mkr (709) 

Tammi–joulukuu 2016 

• Operatiivinen nettoliikevaihto 46 489 Mkr (44 252) 

• Operatiivinen liiketulos 2 075 Mkr (1 052) 

• Operatiivinen liikevoittoprosentti 4,5 (2,4) 

• Tulos ennen veroja 2 050 Mkr (906) 

• Osakekohtainen tulos 5,85 kr (2,71) 

• Saadut tilaukset 41 445 Mkr (37 812) 

• Tilauskanta 33 572 Mkr (26 991) 

• Kassavirta ennen rahoitusta 2 651 Mkr (1 787) 

• Nettovelat 1 862 Mkr (3 118) 

• Vakavaraisuusaste 29,7 prosenttia (28,8) 

• Hallitus esittää osingoksi 3,60 kr (2,60) osakkeelta

Neljän toisiaan täydentävän liiketoiminta-alueemme ansiosta asemamme pysyy jatkossakin hyvänä markkinoilla, joiden näkymät ovat vakaat. Parannustoimemme tuottavat tulosta, ja olemme selvästi oikealla tiellä. Teemme vahvaa tulosta teollisuuden ja kiinteistökehityksen pääomavaltaisissa toiminnoissa. Myös rakentamisen ja infrarakentamisen liiketoiminta-alueemme tuottavat vakaata tulosta markkinoilla, joita leimaavat kova kilpailu, resurssipula ja voimakas kustannuspaine. Konsernin kannalta on kokonaisuutena erittäin ilahduttavaa, että saavutamme vuoden 2016 osalta kaikki taloudelliset tavoitteemme, kommentoi Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson. 

Lisätiedot:

Jesper Göransson, konsernijohtaja +46 431 89338 

Charlotte Hagö, viestintäpäällikkö +46 725 334545

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 14 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 4.9 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Peab AB:llä on velvollisuus julkaista nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja arvopaperimarkkinalain nojalla. 10.2.2017 klo 8.00 CET julkaistavat tiedot on toimittanut alla oleva yhteyshenkilö.

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia